2020. július 22., szerda

Ki melyik órában született?

Ez előbbi cikkben, azt néztük hogy hat rád az, hogy melyik napon születtél. Most hozzáveheted azt is, hogy mely órában és a kettőt kombinálva adja ki az igazi természetedet.
A születési órád kiszámolásához segítség:
https://www.astrology.com.tr/planetary-hours.asp

NAP

Amely gyermek a Napnak órájában születik e világra, heves, száraz természetű és kolerikus lesz, uralkodik minden atyafiain, nagy tisztességre emelkedik, akár férfiú, akár leánygyermek legyen, szép orcájú. Igaz és bölcsbeszédü, és gyermeki dolgot nem hallgat örömest; ha betegségbe esik, nehezen gyógyul;  bőkezű, a vagyonát senkitől sem sajnálja, senkit meg nem csal, örömest nagy urakhoz tart,  eszes, hirtelen haragú, feledékeny, az asszonyokat igen szereti, a gonosztevőket gyűlöli; örömest szép ruhákban jár, éles és kemény szavú és víg. 


HOLD

A több száz éve íródott Csízió szerint az a gyerek, amelyik a Hold órájában születik állhatatlan cselekedeteiben, másra nem hallgat, senkinek nem enged, (...) emberkorba ritkán jut, lassú, szerencséje van a világi dolgokban (...) homályos szemű, kancsal, beteges, a fejét lefüggeszti, ritkán vígad, igazmondó, kicsiny dolgokért hamar megharagszik, de hamar megbékül.


MERKÚR


Amely gyermek a Merkúr órájában a világra születik, száraz, mérsékletes természetű lesz, ékesen szóló, és bölcs, kegyes, és kedves minden embernél az ő jámbor és erkölcsös voltáért, tájékozott mindenféle nemes tudományban, és mesterségben igen foglalatos, csendes és gyenge testű, bölcs tanácsadásban.


VÉNUSZ


Vénusz órája 

Amely gyermek vagy leány Vénusz órájában születik e világra, félő, nehogy parázna legyen. Az ember főképpen hideg természetü, senkit igazán nem szeret. egyik házastársát a másikra elcseréli. Ha férfiú, szeretik az asszonynépek, ha asszony, szeretik a férfiak.
A Vénusz embere igen lágy ember, a dolgokban kételkedik, ahol nem kellene kételkedni; szelíd erkölcsü és ékesen szóló, nyájas, víg és sokbeszédü; táncolás,hegedülés és egyéb vigasságtétel igen gyönyörűséges neki, sokat költ reá, és szép ruhára is, ha nem telik neki, máséhoz is nyúlhat.

MARS

Amelyik gyermek a Mars órájában születik, meleg és kolerikus, energikus, és kissé mérges lesz. Szőke hajú, hirtelen haragú, pirospozsgás arcú. Szeret majd enni. A mely gyermek ez órában születik, meleg és kolerikus, azaz mérges, dagályos természetű lesz; vörös göndör hajú, hirtelen haragú, hosszú orcájú, kicsiny szemű. Vörös szeplő van az arcán, nagy szájú, de inkább zárva, mint nyitva tartja; avagy nagy bosszúságában erősen harapja. Senkinek nem néz a szemébe, ritkán nevet,csak ha valami latorságot cselekedett. Embert veszteni gyors, a békességes embert nem szereti, kicsiny és ösztövér, mindent megbosszuló, gyakran feje fáj, asszonyokhoz nagyon kívánkozik, de nem szereti őket. JUPITER

Az a gyermek, amelyik a Jupiter órájában született a világra, szangvinikus, bővérű lesz, bölcs és e világ szerint eszes ember, de az egészséget nem jó helyre költi, mert mindenestől a világi dolgokhoz ragaszkodik. Szép széles orcájú, egyenes orrú, hosszú hajú, rózsás arcú, jó termetű, és irgalmas. Néha vannak titkos szerelmei, a jámbor embereket kedveli, a gonoszokat gyűlöli. 
Jó tanácsadó, igazságszerető, jó dolgok kedvesek neki, vidám, senkinek semmiben nem szolgál, nem titkolózik, csak akkor, ha erre külön megkérik. Segíti a rászorulókat.SZATURNUSZ


Amely gyermek a Szaturnusz órájában születik, hideg és száraz természetű lesz melankolikus, azaz mindenkor gondolkodó, nehéz kedvű ember. Vagy szőke, vagy fekete vastag sűrű hajú. Másnál feljebb akar majd lenni, nem bántja a gazdagság, víz mellett szeret majd lakni, természete szerint lassan haragszik, de haragját sokáig fogja tartani. Nem nagyon szereti a társaságot, a fekete és a zöld színű ruhákat kedveli.


(Regiomontanus: Csízió)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése