Asztrológiai alapok

Részletek a CSILLAGOK ÚTJÁN  c. 

könyvemből -  

MEGRENDELHETŐ: Publioboox

vagy

nálam: horary70@gmail.com
Bevezetés az asztrológiába


Mik az alapjai? Mit látunk? Mit veszünk figyelembe? A hét égi testet. Csak a szabad szemmel látható objektumokat, a láthatóság miatt. Most lehet, hogy ott van az Uránusz, meg a Plútó, a Neptunusz, vagy ezernyi kis aszteroida, amit mostanában néznek, de ezeket mi nem látjuk. Nem arról van szó, hogy mi hat ránk, ahogy rosszul magyarázzák a mai asztrológiában, hanem mi mit látunk a világból. Van egy idézet, ez most a Csillagok háborúja c. filmből jön, de ez nagyon igaz: „Amire figyelsz, az a világod.” És mi mit tudunk megfigyelni? Egyelőre ezt a 7 égitestet, és ha megfeszülünk, sem tudunk mást észrevenni szabad szemmel.
Az előrejelző (predikciós) módszerek az asztrológiában egymásra épülnek, ezért egy koherens világképet és egy összefüggő metodikát alkotnak. Az ember megismeri az egészet, így az új dolgokat is be lehet illeszteni a rendszerbe. Ez az alapja a dolgoknak. A modern felfogás ettől erősen eltérő pszichológiai megközelítésű. Inkább a tapasztalatok általi tanulást részesíti előnyben, nem szabályokat és rendszert ad, úgymond táblázatokat, hanem az: „én ezt tapasztaltam, akkor biztos legközelebb is ez lesz” metódust. Emiatt nehezebben tanítható, ezért vannak a receptek, viszont mindegyiket elég nehéz lenne bemagolni, mert ha csak azt összeszámolod, hogy 10 bolygó, 12 jegy, 12 ház, az már 1440-féle variáció, plusz még a fényszögek, és ezt senki nem tudja bemagolni. Az is nagy baj, hogy a filozófiai háttér hiányzik az egészhez, és igazán jósolni sem lehet vele, mert csak lehetőségeket mutat fel, mert szerintük szabad akarat van csak.Részletek a könyvemből 2.


Az asztrológia története

Az asztrológia története jó pár ezer évre tekinthet vissza. A Tigris és az Eufrátesz közötti területen, Mezopotámia területén alakult ki, sumérok és más akkori népek foglalkoztak vele, imádták a Napot, Holdat és Vénuszt. Találtak olyan agyagedényeket, vagy agyagtáblákat már 5-6000 évvel ezelőttről, amelyeken asztrológiai szimbólumok voltak.Részletek a könyvemből 3.

Az asztrológia alapjai

Az asztrológia tehát az a tudomány, amely átvitt értelemben a csillagos égboltnak, főleg a Naprendszer bolygóinak a Földi életre és az élőlényekre való hatásait vizsgálja, ezekből von le következtetéseket a jövőre nézve is. Az asztrológiának többféle ágazata van, pld. a meteorológiai asztrológia, kérdőasztrológia stb. továbbá a mundán asztrológia, amely bizonyos területeken, ill. államközösségekben élő népek sorsát kutatja. Azonban az asztrológiának legelterjedtebb ága és az asztrológusok tevékenységének igazi köre a natál, vagy születési asztrológia, mely az egyes emberek jellemére és életsorsára következtet, abból kiindulva, hogy a születés pillanatában és Földi helyére nézve milyen volt az égitestek konstellációja.
Részletek a könyvemből 4.

Ősminőségek, elemek és dinamikák a jegyekben

Az ősminőségek az emberek alapvető élményeit adják vissza. Mik volt az embereknek az alapélményeik? Hideg volt vagy meleg volt, száraz volt vagy esett rá az eső, emiatt nedves, vizes lett. Ez a négy úgynevezett minőség alkotja az ősminőségeket: a hideg, a meleg, a száraz és a nedves. Ezekből épülnek fel a jegyek és tulajdonképpen a bolygóknak is a jellemzői. Átvitt értelemben a meleg a kiterjedéssel analóg, a hideg az összehúzódással, a száraz a strukturáltsággal, a nedves a képlékenységgel.


Részletek a könyvemből 5.


A jegyek további felosztása

Nézzük akkor a jegyek felosztását. Azt megállapítottuk, hogy vannak elemek szerint, fel lehet osztani dinamika szerint – mondjuk ez a két legfontosabb, ezt mindig figyelembe kell venni. De ezen kívül több más felosztás is van.


Részletek a könyvemből 6.

A bolygók

Ugyan a modern korban 10 bolygót ismerünk, de mi az első hétre, az úgynevezett ősbolygókra fogunk most koncentrálni, a Szaturnuszig bezárólag. Hogy miért, erre sok érv és ellenérv lehetne, de talán a legpraktikusabb vagy legegyszerűbb, hogy egyszerűen azért, mert ezeknek a bolygóknak tudjuk az összes méltóságát az összes jegyben (amit majd később, ebben a fejezetben végig is veszünk), amely nagyon sok információt tud nekünk nyújtani.
Részletek a könyvemből 7.

JÓTEVŐK ÉS KÁRTEVŐK A KÉPLETBEN

Még van egy fontos csoportosítás, ami lehet, hogy ellentmondásos lesz számotokra, főleg aki már modern asztrológiával megismerkedett, de nagyon érdemes lenne ezt most így befogadni, elfogadni, aztán majd meglátjátok, hogy használjátok-e, vagy nem. A régiek a bolygókat felosztották jótevő és kártevő planétákra is, ahogy már mondtam a jellemzéseknél is. Nem mindegyiket, összesen négyet osztottak fel így, magyarán a két jótevő planéta az a Jupiter és a Vénusz, mondtam, hogy a kis szerencse és nagy szerencse bolygója, de ma is használják ezt az elnevezést, Fortuna Minor és Fortuna Major a Vénusz és Jupiter. Illetve a két kártevő bolygó: a Mars és a Szaturnusz, az Infortuna Minor és az Infortuna Major.

Részletek a könyvemből 8.

A bolygók esszenciális méltóságai

A modern asztrológiában általában egy vagy kettő méltóságot használnak, uralmit meg egzaltáltságot és esetleg még a romlásból megemlítik, hogy létezik az exil, meg a fall, de a régi vagy hagyományos, klasszikus asztrológiában öt darab méltóságot ismerünk, amely csökkenő mértékben fejezi ki vagy képviseli az illető bolygó minőségét és ezeket most szépen el is magyaráznám. A táblázatban, a könyv végén, meg is nézhetitek.
Részletek a könyvemből 9.

A bolygók sújtottsága

Ez még egy érdekes dolog, amit szintén nem szoktak tanítani. Megnéztük, hogy van a bolygóknak bizonyos méltósága, ha van nekik, de mi az, ami ebbe beleszólhat? Ez pedig a sújtottság.

Részletek a könyvemből 10.


A bolygók recepciói

Na, ez még egy nagy téma, de nem annyira bonyolult, ahogy elsőre hangzik az idegen szó miatt. A szó jelentése:befogadás, felvétel, fogadtatás. Ez annyit jelent, mármint a recepció, hogy egymás területén állnak a bolygók.
A méltóságoknál az a lényeg, hogy ott ahol áll, ott most neki van-e valamilyen méltósága a táblázatunk szerint. Az Oroszlánban a Nap uralmi méltóságú, a Szaturnusz a Mérlegben egzaltációs méltóságú, a többi kisebb méltóságnál is megnézzük, hogy önmagában van-e valami méltósága.
Na de azért a bolygók nem feltétlenül a saját területükön állnak, hanem átmennek egymáshoz vendégségbe, erről volt szó, és tulajdonképpen ez a vendégeskedés a recepció. Azt jelenti, hogy a bolygók egymás területén állnak, ezáltal hatnak egymásra. Ki kit szeret, és ki kit utál a bolygók közül? Mint egy szappanoperában.

Részletek a könyvemből 11.

A házak


A házak hullámzó erőmezők, melyeket számításokkal tudunk meghatározni. Nem természetből adódnak, mint a jegyek vagy a bolygók, és többféle házrendszert ismerünk. A radix, vagy születési képletekben leginkább a Placidus házrendszert használjuk, ezen kívül van a Regiomontanus, amit a kérdőasztrológiában használunk, a Koch-féle házrendszer, vagy az Egyenlő házak rendszere, szóval sokféle van.


A Placidus házrendszer jól használható azon a területen, ahol kialakult az asztrológia, így kb. az egyenlítőtől fölfelé és lefelé a 60. szélességi fokig. Utána viszont torzulni kezdenek a házak, erre vigyázni kell, hogy utána már nem igazán használható, összecsúsznak a házak.Részletek a könyvemből 12.


A házak elemi felosztása

Többféleképpen lehet csoportosítani a házakat, de a legfontosabb kétféle csoportosítás, ami visszanyúlik a jegyek alap csoportosításához: az elemi és a dinamika szerinti csoportosítás. Nagyon fontos lesz, mert azokkal összevetve nagyon érdekes következtetésekre tudunk majd jutni egy-egy horoszkóp kapcsán. Nézzük akkor, hogy elemileg hogyan tudjuk a házakat csoportosítani.
Részletek a könyvemből 13.

A fényszögek

A fényszög vagy aspektus az egyik leggyakrabban használt kifejezés az asztrológiában. Az egyik alkotóeleme a horoszkópnak. Mit is takar ez? Tulajdonképpen két bolygó közötti 30-al osztható számú távolság fokokban. De honnan alakult ez ki, meg miért pont ezeket a fényszögeket használjuk?

Részletek a könyvemből 14.

Az állócsillagok

Nézzük az állócsillagok fajtáit. Az állócsillagok az ókortól egészen napjainkig megtalálhatóak az asztrológiai irodalomban. Szerepüket azonban az asztrológusoknak van olyan csoportja, amely figyelmen kívül hagyhatónak tartja, míg mások csak néhányat tartanak említésre méltónak. Állítólag, aki veszi a fáradtságot és a távoli csillagok szerepét is elemzi a születési képletben, az lehetséges, hogy magyarázatot kaphat olyan eseményekre, amelyeket az alapképlet szerint megmagyarázhatatlannak tart. Ilyen szempontból belesegíthetnek az értelmezésbe adott esetben.Részletek a könyvemből 15.


A kisbolygókAz asztrológia a makro- és mikrokozmoszt összekötő értelmező tudomány. Az ősi tanítás szerint a minket körbevevő világ külső leképeződése belső vonásainknak is, vagy másképpen mondva: ahogy fent, úgy lent. Minél részletesebben bontjuk ki az égitestek ránk tett hatásait, annál jobban megérthetjük magunkat is. A 7 ősbolygó és a transzcendens bolygó a házakkal együtt nagyon pontos képet tud nyújtani jellemünkről. De ez nem azt jelenti, hogy csak ennyi tudható, bizonyos hipotetikus pontok, például a Lilith, a Holdcsomópontok, arab pontok és egyes kisebb égitestek is többlet árnyalatokkal szolgálhatnak számunkra. Bár több ezer aszteroida kering naprendszerünkben, többségük a Mars és Jupiter közötti pályán, az úgynevezett aszteroida övben. Az utóbbi évtizedben az asztrológusok egyeseknek kiemelt jelentőséget kezdtek tulajdonítani elemzéseikben. Úgyhogy említsük meg mi is ezeket, bár azért nem ezekre építjük alapjaiban az értelmezést.


Részletek a könyvemből 16.

Az Ascendens és annak szerepe

Az Ascendenshez milyen témákat fogunk tárgyalni? Az Ascendens, mint személyiségjelölő, mint a kinézetnek a meghatározója, a külalaké, illetve a születési uralkodó mivolta és az úgynevezett tényleges születési uralkodó.Az Ascendens az a pont, a Horizontnak az a pontja technikailag (amit már vettünk), ahol a Nap felkel minden nap. És ez jelöli ki azt a pontot is a képletünkben, ahol belépünk a világba. Ezért van az, hogy az Ascendens az, ami igazán meghatároz minket, illetve majd a születési uralkodó, az Ascendens jegyének uralkodó bolygója, de erről majd egy picit később.Részletek a könyvemből 17.

Mi az az Ascendens és hogyan tudjuk elemezni? Mit mond el rólunk?

Az Ascendensről már beszéltünk, hogy a horizontnak a pontja az Ascendens–Descendens tengely és az Ascendens az a pont, ahol a Nap felkel minden nap. Illetve az a pont nagyobb mértékben, ahol belépünk az életbe, nem véletlen, hogy a régiek a Szaturnuszt rendelték az Ascendenshez így általánosságban, esszenciálisan, mivel ő a kapu őre és ezért annak a belépési pontnak az őrzője, ahol belépünk az életbe, ahol elkezdjük az életünket. Ezért van az, amiről már szintén szó volt, hogy az Ascendens határoz meg igazából minket, mint személyt, mint egyedi létezőt, mint élőlényt, vagy szülöttet és nem a Nap jegyünk és nem a Hold jegyünk és nem tudom micsodánk, mert ezek csak összetevőink. a tudatos énünk, az ösztönös énünk, az értelmi képességeink, a nőiességünk, vagy férfiasságunk mértéke egy dolog. De az, ami igazából minket jellemez adott pillanatban, az bizony az Ascendens maga, az Ascendens jegye és annak a jegynek az uralkodó bolygója, uralmi bolygója a születési uralkodó.

Kicsit nézzük meg, hogy ez mit árul el rólunk így általánosságban. Ez lesz a kályha, ahonnan majd elindulunk mindig ezeken a példákon. az eddigiekkel ellentétben most elég sok példát fogunk nézni erre is és majd azt is, hogy hogyan tudjuk még ezeket a dolgokat felhasználni.

Nézzük meg, hogy milyen lehet egy Ascendens? 4 elemünk van, 4 elemi felosztásunk: Tűz, Föld, Víz, Levegő, mindegy a sorrend. És most akkor vissza tudunk kanyarodni az ősminőségekhez és mindig érdemes észben tartani, hogy az adott elemet milyen ősminőségek alkotják, mert ezeknek is megvan a jellemzője, és ezt bizony alkalmazni lehet úgymond általánosságban, átvitt értelemben az adott emberre is. Az pedig, hogy annak a jegynek az uralkodó bolygója majd milyen jegyben és házban található, pedig a fő érdeklődési kört jelöli ki, illetve azt még hozzátesz ehhez az Ascendenshez.

Nézzük meg ezt Keanu Reeves-szel (akin eddig is gyakoroltunk). Hogy néz ez ki a gyakorlatban?

Részletek a könyvemből 18.

A születési uralkodók erőssége

Akkor most nézzük meg pár egyéb ilyen képletet csak röviden ebből a szempontból, hogy mennyire funkciónál a születési uralkodó. Keanu Reeves-t megnéztük.
Nézzük meg most a Brad Pittét, őt már vettük: Brad Pittnek Nyilas Ascendense van és annak mi a születési uralkodója? A Jupiter.


Részletek a könyvemből 21.


Életterületek elemzése: 3. ház

Véletlenszerűen most éppen Richard Gere horoszkópja került elő. Ki hinné, hogy ez a sármos színész most már 64 éves? Most akkor megint nem nézünk egyéb általános dolgokat, azt meg lehet nézni, ki lehet egészíteni a tanultak alapján, akit érdekel. Hanem egy házat nézünk, még pedig a 3. házát.

-------------------------------------------------------

Életterületek elemzése: 4. ház

A 4. ház a család és az otthon, a származás és a gyökerek háza. És most akkor nézzük meg ezt Cate Blanchett képletén, akit momentán én is nagyon szeretek. A Gyűrűk ura filmekben szerettem meg, mint Galadriel úrnő megszemélyesítőjét. Egy nagyon bájos, kedves hölgynek ismerte meg az ember, nem csak a szerepben, hanem azon kívül is.


Részletek a könyvemből 22.

Ismeretlen képlet elemzése


Elérkeztünk a végére oda, hogy megpróbálunk a tanultak felhasználásával egy elemzésbe belemenni. Többek között most egy teljesen ismeretlen képletet is elemezzünk, ami eddig még nem volt és igazából azt sem tudjuk, hogy kiről szól. József egy ötvenes éveiben járó férfi egyébként, akiről annyit elárulnék még, hogy művészember.


Egyébként érdemes ennél többet tudni kicsit a kérdezőinkről, hogy ha valakinek elemzünk, csak most meg akarom mutatni, hogy ha semmit nem tudunk egy képletről, akkor is mennyi mindent ki tudunk deríteni, ha követjük az iránymutatásokat. És meg szeretném azt is mutatni, hogy a személyiség elemzésig már nagyjából eljutottunk, hogy az egyes életterületeknek, hogy tudunk nekikezdeni. Akkor először fussunk végig azon, amit eddig tanultunk, először is a képletkontúron. Itt van előttünk egy ismeretlen képlet. Hogy is kezdünk neki?

További részletek és

megrendelés: http://publioboox.com/hu_HU/csillagok-utjan

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése