2016. március 31., csütörtök

Részletek a könyvemből 12.

A házak elemi felosztása

Többféleképpen lehet csoportosítani a házakat, de a legfontosabb kétféle csoportosítás, ami visszanyúlik a jegyek alap csoportosításához: az elemi és a dinamika szerinti csoportosítás. Nagyon fontos lesz, mert azokkal összevetve nagyon érdekes következtetésekre tudunk majd jutni egy-egy horoszkóp kapcsán. Nézzük akkor, hogy elemileg hogyan tudjuk a házakat csoportosítani.


Itt is vannak Tűz elemű házak, ezek az ún. életöröm házai, mégpedig az 1., az 5., és a 9. Miért? Az 1. az maga a személy, ahogy belép az életbe. Persze hogy az élethez, illetve az élet örömeihez tartozik a születés, az 5. ház maga a fizikai életörömök háza, evés, ivás, szex, stb., a 9. ház pedig a szellemi örömöknek a háza. Ez így a test-lélek-szellem kielégítésére szolgáló házak együttese. Akinek a Tűz házakban van sok bolygója, annak az életöröm, vagy az élet élvezetének a kihívásaival szembesül.


2016. március 30., szerda

Részletek a könyvemből 11.

A házak


A házak hullámzó erőmezők, melyeket számításokkal tudunk meghatározni. Nem természetből adódnak, mint a jegyek vagy a bolygók, és többféle házrendszert ismerünk. A radix, vagy születési képletekben leginkább a Placidus házrendszert használjuk, ezen kívül van a Regiomontanus, amit a kérdőasztrológiában használunk, a Koch-féle házrendszer, vagy az Egyenlő házak rendszere, szóval sokféle van.


A Placidus házrendszer jól használható azon a területen, ahol kialakult az asztrológia, így kb. az egyenlítőtől fölfelé és lefelé a 60. szélességi fokig. Utána viszont torzulni kezdenek a házak, erre vigyázni kell, hogy utána már nem igazán használható, összecsúsznak a házak.
A házakat egyébként elég bonyolultan lehet kiszámolni. Először megállapítjuk az Ascendens–Descendens tengelyt és az MC–IC tengelyt, ez minden házrendszer alapja és utána bizonyos logaritmusos és egyéb számításokkal lehet a házakat kiszámolni. Ez most nem tananyaga ennek a könyvnek, ezt helyettünk számítógépes programok vagy online oldalak simán megcsinálják. Most mi ezzel nem vacakolunk. Akit nagyon érdekel a számítási módja, az nyugodtan vegye elő Dubravszky László A tradicionális asztrológia tankönyve című könyvét, ott részletesen le vannak írva ezek a számítások és a háztáblázatok.


2016. március 29., kedd

Részletek a könyvemből 10.

A bolygók recepciói

Na, ez még egy nagy téma, de nem annyira bonyolult, ahogy elsőre hangzik az idegen szó miatt. A szó jelentése: befogadás, felvétel, fogadtatás. Ez annyit jelent, mármint a recepció, hogy egymás területén állnak a bolygók.
A méltóságoknál az a lényeg, hogy ott ahol áll, ott most neki van-e valamilyen méltósága a táblázatunk szerint. Az Oroszlánban a Nap uralmi méltóságú, a Szaturnusz a Mérlegben egzaltációs méltóságú, a többi kisebb méltóságnál is megnézzük, hogy önmagában van-e valami méltósága.
Na de azért a bolygók nem feltétlenül a saját területükön állnak, hanem átmennek egymáshoz vendégségbe, erről volt szó, és tulajdonképpen ez a vendégeskedés a recepció. Azt jelenti, hogy a bolygók egymás területén állnak, ezáltal hatnak egymásra. Ki kit szeret, és ki kit utál a bolygók közül? Mint egy szappanoperában.2016. március 28., hétfő

Részletek a könyvemből 9.

A bolygók sújtottsága

Ez még egy érdekes dolog, amit szintén nem szoktak tanítani. Megnéztük, hogy van a bolygóknak bizonyos méltósága, ha van nekik, de mi az, ami ebbe beleszólhat? Ez pedig a sújtottság.


Sújtottság: mit jelent szó szerint? Hogy vagy belülről jövően, vagy kívülről jövően egy hatás úgymond elveszi annak a bolygónak az erejét, lesújtja, tönkreteszi szó szerint, ezt jelenti. Ennek három esete van:
A belülről fakadó igazi sújtottság az úgynevezett retrográdság.
Retrográdság az tulajdonképpen egy visszafelé mozgást jelent, bár tudjuk, hogy a bolygók nem mozognak visszafelé, de ez egy látszólagos visszafelé mozgás a Földről, az eltérő sebességek miatt. Ez olyasmi jelenség, mint amikor két vonat egymás mellett áll a pályaudvaron, mi az egyikben ülünk és elindulunk és nem az az érzésünk, mintha mi indulnánk el, mi gyorsítanánk, hanem olyan érzésünk van, mintha a másik vonat hátrálna. Ez egy „optikai csalódás” az égen, de van szimbolikusan is jelentése.


Kérdezz! Felelek!

Mi is a Ti kérdeztétek? Külföldi minta alapján a Musing Mondays mintájára kialakult rovat, mely során kérdéseket tehettek fel és ezek közül hetente egyre válaszolok.
Úgyhogy ne fogjátok vissza magatokat, kérdezzetek bátran könyvekről, könyvírásról, könyvkiadásról, olvasásról, a blogról vagy asztrológiáról bármit! ;o) Így ha kérdeznétek, akkor bátran írjatok nekem kerdoastrologia@gmail.com e-mail címre. A tárgy legyen BLOG megjelölésű.
Várom leveleiteket.
Kérdezzetek, írjatok!

2016. március 26., szombat

HÚSVÉTRA


Telihold

A mini novellám felkerült Bogár Erika honlapjára:
"Ezúttal egy fantasy novellát osztok meg egy szerzőtárs tollából. Kálmán Eszter író, asztrológus, Adastra könyvtára címmel ír blogot. "Kálmán Eszter : Telihold

Szeretek éjjel sétálni. A sötétlő mezőkön át. A fehér hold fényében. Mostanában hosszú sétákat teszek éjjelente. Inkább, mint azok az álmok. Azok a rémísztő, mégis csodás álmok. Sötétről, száguldásról, vérről szólók...
Tovább:

2016. március 25., péntek

Vendégposzt


Bogár Erika: Napvitézek

Ez a vendégbejegyzés a Könyvmarketing facebook csoport keresztblogolási összefogásából jött létre. Vendégemről Bogár Erikáról a Végtelen Mezők Vándora című oldalon tudhatok meg többet.  Kellemes olvasást kívánok! 
 
Az öregember botját rázva rohant az ordítozó, dühödt kis csoport felé. A gyerekek szétszaladtak, csak egyikük maradt ott. A szőke fiúcska a földön feküdt, karjaival takarta az arcát. Az öreg lehajolt hozzá.
– Mas – gyengéden megérintette a vállát, a fiú lassan felnézett.
– Nagyapó – sóhajtotta.
Az öregember ölébe vette a vézna gyereket és bevitte a kunyhóba, lefektette a hevenyészett vacokra. Aztán felállt, megigazította bőrruháját, felvette díszes saruját, és elindult a főnökhöz.
A főnök kunyhója nagy volt és szép. Az öregembert azokra az épületekre emlékeztette, amiket fiatal harcos korában látott a városokban. A kunyhó előtt a főnök legidősebb fia ült, ma az őt tiszte volt fogadni a vendégeket.
– Mit akarsz? – kérdezte.
– Az unokám miatt jöttem, Ser.
Ser felállt, tépelődve nézte az öregembert.
– Megkérdezem Apámat, fogad-e.
Amikor a fiatalember eltűnt a kunyhóban, az öregember a gondolataiba merült.
Kecses paripák vágtattak a Végtelen Mezőkön, sörényüket vad szél cibálta, patáik dobogása felverte a rétek nyugodt csendjét...
– Bemehetsz – Ser hangjára összerezzent az öregember.
– Beszélj! – dörrent rá a főnök, amint belépett.
– Az unokám miatt jöttem... Kérlek, segíts, hogy megvédhessem!
– Soha semmit nem adták, mindig csak kértél, öreg. Ma újra eljöttél, pedig tudod, hogy a válaszom nem. Míg fiatal voltál, elhagytad a falut, jártad a magad útját, a fiad követte az álmaid, míg egy nap nem jött vissza többé. Hagyott maga után egy nyomorék gyereket...
– Mas csak sánta – szúrta közbe az öreg sértetten.
– Hol van az erőd? Hol a bátorságod? Miért engem kérsz, hogy védjem meg a gyermeket, vitéz?
– Mas gyenge, én pedig már öreg vagyok...
– Azt hitted, mindig magasabban leszel, mint a falu többi lakója, de az unokád nem lesz Napvitéz... Leáldozott a csillagod. Végre megtanulod, hol a helyed. Dolgoznotok kellene, de ti csak henyéltek, eltart benneteket a falu. Legyen elég ennyi! Tűnj el, öreg!
Éjszaka volt, az öregember a tűz mellett üldögélt a kunyhó előtt, Mas jelent meg a fényben, odabicegett az öreghez és lekuporodott mellé.
– Nagyapó, mesélj nekem a régi időkről! – kérte a gyerek halkan, ugyanúgy, ahogy évek óta mindig.
Az öregember megsimogatta a fiú fejét.
– Ma nem lehet, fiacskám. Menj szépen aludni! Holnap korán kelünk, és kimegyünk dolgozni a földre.
– Te nem mehetsz, Nagyapó! Te vitéz vagy!
– Hallgass! Én csak egy vén bolond vagyok...
– A múlt itt él velünk, minden nap látom a fegyvereid és Apám fegyvereit. Egy nap te is láthatod majd az én fegyvereim! Mert Napvitéz leszek én is! – A fiú már állt. Sápadt, csontos arca ijesztő  volt a tűz fényében. Szürke szemében kétségbeesett elszántság égett.
– Menj aludni! Feledd el az álmaid!
– Egyszer úgyis...
– Mars!
Az öregember nézte, ahogy a fiú eltűnik a kunyhóban, ráncos arcán lefutott két könnycsepp.
A paripák szélvészként vágtattak, aranypáncélos, vörös tollforgós vitézek ültek a hátukon.
A falu népe kinn tolongott a kapu előtt, hogy láthassa őket. Hiszen ők voltak a csodálatos Napvitézek! Minden kisfiú arról álmodik, hogy egyszer majd közéjük áll. Aztán mikor eljön az idő, csak nagyon kevesen indulnak el a Végtelen Mezők felé, és még kevesebben érik el néhány év múlva a Kék Hegyeket.
A lovasok nem vágtattak el szokott útvonalukon a Kék Hegyek irányába, a falu felé tartottak. Amikor a Napvitézek már csak néhány lóhossznyira voltak, a főnök a népe elé lépett.
A vitézek vezetője közvetlenül előtte állította meg fekete ménjét. A főnök alázatosan meghajolt. A Napvitéz leszállt a nyeregből, és levette a sisakját, szőke haján megcsillant a Nap fénye.
– Üdvözöllek, Ser – miközben karját ölelésre tárta, tett néhány lépést a főnök felé. Látszott, hogy ballábára erősen sántít...

2016. március 24., csütörtök

Részletek a könyvemből 8.

A bolygók esszenciális méltóságai

A modern asztrológiában általában egy vagy kettő méltóságot használnak, uralmit meg egzaltáltságot és esetleg még a romlásból megemlítik, hogy létezik az exil, meg a fall, de a régi vagy hagyományos, klasszikus asztrológiában öt darab méltóságot ismerünk, amely csökkenő mértékben fejezi ki vagy képviseli az illető bolygó minőségét és ezeket most szépen el is magyaráznám. A táblázatban, a könyv végén, meg is nézhetitek.

URALOM
Az első a legerősebb, az uralmi helyzet, amikor egy bolygó a saját jegyében áll – ezt azért mindenki ismeri, a Mars a Kosban áll, a Vénusz a Bikában, a Merkúr az Ikrekben vagy a Szűzben, stb. Ez mit jelent? Képszerűen olyan, mintha valaki egy király lenne, van egy királysága és ott uralkodik, vagy van egy háza, egy celsaládja és ő ott a családfő. Otthon van, így is mondhatjuk. Ez a helyzet egy óriási méltóságnövekedést ad, hogy ő a király – most akár kicsiben, akár nagyban gondolkodunk. Kiegyensúlyozott, övé a hatalom, tökéletesen jól érzi magát és azt is tudni kell, hogy a saját jegyében álló többi planétának is ő lesz a főnöke, de egy jó és erős főnök. Például a Nap az Oroszlánban uralkodik, és ha az Oroszlánban az adott képletben állnak még bolygók, pld. a Merkúr meg a Jupiter, akkor azoknak is az Oroszlán lesz a főnöke.William Lilly így róla: „...olyan helyzetű embert jelez, aki ura saját házának, birtokának és szerencséjének, vagy aki nem vágyik nagyon az evilági dolgokra, vagy hogy ez az ember elégedett és jó állapotban van.”


2016. március 23., szerda

Részletek a könyvemből 7.

JÓTEVŐK ÉS KÁRTEVŐK A KÉPLETBEN

Még van egy fontos csoportosítás, ami lehet, hogy ellentmondásos lesz számotokra, főleg aki már modern asztrológiával megismerkedett, de nagyon érdemes lenne ezt most így befogadni, elfogadni, aztán majd meglátjátok, hogy használjátok-e, vagy nem. A régiek a bolygókat felosztották jótevő és kártevő planétákra is, ahogy már mondtam a jellemzéseknél is. Nem mindegyiket, összesen négyet osztottak fel így, magyarán a két jótevő planéta az a Jupiter és a Vénusz, mondtam, hogy a kis szerencse és nagy szerencse bolygója, de ma is használják ezt az elnevezést, Fortuna Minor és Fortuna Major a Vénusz és Jupiter. Illetve a két kártevő bolygó: a Mars és a Szaturnusz, az Infortuna Minor és az Infortuna Major.Ez ellen nagyon szoktak tiltakozni, hogy kártevő bolygó, mert a modern asztrológiában úgy tartják, hogy mindenből ki lehet hozni a jót is. És egyébként ez így is van, csak nem azon az alapon, ahogy általában tanítják, hanem azon az alapon, hogy milyen méltósága van egy bolygónak. Ugyanis, ha egy kártevő bolygó magas méltóságban van, jó méltóságban áll, ő is hozhat jót, szó se róla. Egy jótevő, ha nem áll jól, pedig ugyan nem fog rosszat okozni ugyan, de lehet, hogy nem hozza azt az elvárt jót, amit szeretnénk. Miért nem, illetve hogy miért olyan fontos ez?


2016. március 22., kedd

Részletek a könyvemből 6.

A bolygók

Ugyan a modern korban 10 bolygót ismerünk, de mi az első hétre, az úgynevezett ősbolygókra fogunk most koncentrálni, a Szaturnuszig bezárólag. Hogy miért, erre sok érv és ellenérv lehetne, de talán a legpraktikusabb vagy legegyszerűbb, hogy egyszerűen azért, mert ezeknek a bolygóknak tudjuk az összes méltóságát az összes jegyben (amit majd később, ebben a fejezetben végig is veszünk), amely nagyon sok információt tud nekünk nyújtani.


Az úgynevezett új vagy transzcendens bolygókkal, az Uránusszal, Neptunusszal, Plútóval semmi baj nincsen, csak éppen nem tudjuk, hogy melyik jegyben, hogy viselkednek, milyen méltóságuk van, mennyire erősek, mennyire nem. Bár kaptak pár jegyben uralmi méltóságot, de a többit még akkor sem sikerült megállapítani. Ráadásul a Plútó, amióta felfedezték 1930-ban, azóta még végig sem ment az összes állatövi jegyen, miután 248 év a keringési ideje a Nap körül, tehát végképp nem tudjuk, hogy melyik jegyben, hogy viselkedik, úgyhogy erre eléggé nehéz lenne ráhúzni bármilyen régi szabályt. Nem mondom, hogy vessük el őket, sőt fogunk is velük foglalkozni, főleg ha a kiemelt helyen vannak a képletben. De ha az első 7 bolygót nagyon jól megismerjük, akkor már ezekkel is sokkal könnyebben tudunk majd bánni.

2016. március 21., hétfő

Részletek a könyvemből 5.

A jegyek további felosztása

Nézzük akkor a jegyek felosztását. Azt megállapítottuk, hogy vannak elemek szerint, fel lehet osztani dinamika szerint – mondjuk ez a két legfontosabb, ezt mindig figyelembe kell venni. De ezen kívül több más felosztás is van.

Például felosztották a jegyeket nőies és férfias jegyekre. Nőies jegyek a Víz és a Föld jegyek. Ezek a kiváró típusúak, akik megvárják a dolgok alakulását. inkább hat rájuk a világ és ők csak reagálnak, nem ők kezdeményeznek. A férfias jegyek pedig a Tüzes, Levegős jegyek, akikre pedig az aktivitás és a cselekvőképesség jellemző. Ezt is érdemes megnézni esetleg egy képletben, mert például magyarázatot adhat arra, hogy egy férfi miért nőies, ha túl sok nőies jegyben van bolygója, vagy egy nő miért annyira férfias, ha tele van férfias jegyekkel.

2016. március 20., vasárnap

Részletek a könyvemből 4.

Ősminőségek, elemek és dinamikák a jegyekben

Az ősminőségek az emberek alapvető élményeit adják vissza. Mik volt az embereknek az alapélményeik? Hideg volt vagy meleg volt, száraz volt vagy esett rá az eső, emiatt nedves, vizes lett. Ez a négy úgynevezett minőség alkotja az ősminőségeket: a hideg, a meleg, a száraz és a nedves. Ezekből épülnek fel a jegyek és tulajdonképpen a bolygóknak is a jellemzői. Átvitt értelemben a meleg a kiterjedéssel analóg, a hideg az összehúzódással, a száraz a strukturáltsággal, a nedves a képlékenységgel.


Ha ezeket nagyon jól megtanuljuk, akkor már nem kell találgatnunk, hogy egy jegy mitől olyan, amilyen, egy bolygó mitől olyan, amilyen, hanem tudjuk, hogy ezek a minőségek játszanak benne szerepet.


2016. március 19., szombat

Részletek a könyvemből 3.

Az asztrológia alapjai

Az asztrológia tehát az a tudomány, amely átvitt értelemben a csillagos égboltnak, főleg a Naprendszer bolygóinak a Földi életre és az élőlényekre való hatásait vizsgálja, ezekből von le következtetéseket a jövőre nézve is. Az asztrológiának többféle ágazata van, pld. a meteorológiai asztrológia, kérdőasztrológia stb. továbbá a mundán asztrológia, amely bizonyos területeken, ill. államközösségekben élő népek sorsát kutatja. Azonban az asztrológiának legelterjedtebb ága és az asztrológusok tevékenységének igazi köre a natál, vagy születési asztrológia, mely az egyes emberek jellemére és életsorsára következtet, abból kiindulva, hogy a születés pillanatában és Földi helyére nézve milyen volt az égitestek konstellációja.

Ehhez természetesen pontosan tudni kell, hogy az illető lény mikor (év, hónap, nap, óra, perc) és hol (születési hely) lépett a Földi életbe, pontosabban, hogy mikor és hol történt első lélegzetvétele, amellyel a Földi körforgásba bekapcsolódott. Az első lélegzetvétel pillanata az adott létbe lépés kezdőpontja (origó) és az ebben a pillanatban a születés földrajzi helyén fennállott égi konstelláció képe/rajza a születési horoszkóp, vagy születési képlet. Ehhez hasonlóan lehet egy gondolat vagy vállalkozás origójának idejére is horoszkópot felállítani, amelyből arra a gondolatra vagy vállalkozásra messzemenő következtetéseket lehet levonni.


2016. március 18., péntek

Részletek a könyvemből 2.

Az asztrológia története

Az asztrológia története jó pár ezer évre tekinthet vissza. A Tigris és az Eufrátesz közötti területen, Mezopotámia területén alakult ki, sumérok és más akkori népek foglalkoztak vele, imádták a Napot, Holdat és Vénuszt. Találtak olyan agyagedényeket, vagy agyagtáblákat már 5-6000 évvel ezelőttről, amelyeken asztrológiai szimbólumok voltak.

2016. március 17., csütörtök

Részletek a könyvemből

Bevezetés az asztrológiába


Mik az alapjai? Mit látunk? Mit veszünk figyelembe? A hét égi testet. Csak a szabad szemmel látható objektumokat, a láthatóság miatt. Most lehet, hogy ott van az Uránusz, meg a Plútó, a Neptunusz, vagy ezernyi kis aszteroida, amit mostanában néznek, de ezeket mi nem látjuk. Nem arról van szó, hogy mi hat ránk, ahogy rosszul magyarázzák a mai asztrológiában, hanem mi mit látunk a világból. Van egy idézet, ez most a Csillagok háborúja c. filmből jön, de ez nagyon igaz: „Amire figyelsz, az a világod.” És mi mit tudunk megfigyelni? Egyelőre ezt a 7 égitestet, és ha megfeszülünk, sem tudunk mást észrevenni szabad szemmel.
Az előrejelző (predikciós) módszerek az asztrológiában egymásra épülnek, ezért egy koherens világképet és egy összefüggő metodikát alkotnak. Az ember megismeri az egészet, így az új dolgokat is be lehet illeszteni a rendszerbe. Ez az alapja a dolgoknak. A modern felfogás ettől erősen eltérő pszichológiai megközelítésű. Inkább a tapasztalatok általi tanulást részesíti előnyben, nem szabályokat és rendszert ad, úgymond táblázatokat, hanem az: „én ezt tapasztaltam, akkor biztos legközelebb is ez lesz” metódust. Emiatt nehezebben tanítható, ezért vannak a receptek, viszont mindegyiket elég nehéz lenne bemagolni, mert ha csak azt összeszámolod, hogy 10 bolygó, 12 jegy, 12 ház, az már 1440-féle variáció, plusz még a fényszögek, és ezt senki nem tudja bemagolni. Az is nagy baj, hogy a filozófiai háttér hiányzik az egészhez, és igazán jósolni sem lehet vele, mert csak lehetőségeket mutat fel, mert szerintük szabad akarat van csak.


Első díjam - Kérdezz/felelek a Wattpadon

Első díjam - Kérdezz/felelek a Wattpadon

Nekem is teljesen hirtelen jött ez a díjas dolog, de nagyon örülök neki és hálás vagyok érte. besszii -től kaptam.
Szabályok:
1. Köszönd meg a díjat.
2. Írj 10 dolgot magadról.
3. Válaszolj 10 kérdésre.
4. Tegyél fel 10 kérdést.
5. Küldd tovább 10 embernek.
10 dolog rólam:
1. Nő vagyok. :-)
2. Asztrológus, író és filmkészítő vagyok.
3. Most jelent meg az első könyvem hivatalos kiadásban (yuhéééé!)
4. Van egy sziámi cicám.
5. Szerintem a legjobb sorozat a Supernatural és a legjobb film/könyv a Gyűrűk Ura és a Hobbit.
6. Imádom az édességet (sajna).
7. Számomra az álompasi Dean Winchester (és az álomautó egy Chevy Impala '67). ;-)
8. Szeretnék angolul olyan szinten megtanulni, hogy gond nélkül bármilyen könyvet elolvashassak.
9. A tenger mellett szeretnék élni, az a mindenem.
10. Kb.2-3 évente új dologba kezdek, volt már harcművészet, műkorcsolya, vállalkozás, filmkészítés, honlapkészítés stb. De az írás mint olyan, mindig megmaradt....
Válaszaim a 10 kérdésre:
1. Mi jut eszedbe, ha szeretetre gondolsz? (1-4 mondat):
A párom és a cicám. (De ha az ideálisról van szó akkor egy olyan barátság ami testvérséggé fajult :D )
2. Inkább álmodozó, vagy cselekvő vagy?
Is-is. Imádok álmodozni, fejben történeteket szőni, sokszor ezzel alszom el...de nagyon sok mindent ki is próbáltam, amikre csak néznek az emberek, hogy mi?!
3. Este 8 óra van. Megtudod, hogy holnap x tantárgyból dolgozatot írsz, és nem tudsz perpillanat semmit. Hogyan reagálsz?
Egész éjjelt végigtanulom és kérem az angyalok segítségét. :)
4. 5 legutáltabb tárgy/élőlény/fogalom általad?
Fülbemászó, félelmetes pókok, diéta, internetes trollok, háborúk.
5. Mi jut eszedbe, ha pénzre gondolsz? (1-4 mondat)
Minél több van, annál jobb. Mióta több van, megtanultam megbecsülni, azelőtt eléggé elszórtam.
6. Ha választhatnál hova költözz, hova költöznél?
a) nyugodt, csendes és otthonias ház a nagyváros mellett, egy kisebb tóval és gyönyörű naplementékkel
7. Ha lehetne egy kívánságod, mit kívánnál? (nem lehet több kívánságot kívánni)
Tökéletes egészséget.
8. Írsz-e naplót?
Néha, pár évig igen, aztán nem, aztán megint igen, ilyen hullámzó. Most épp nem.
9. Amikor elképzeled magad boldognak, megjelenik-e a gondolataidban egy adott személy, akivel megjelensz a fejedben boldognak? Ha igen, ki az, és hogyan vagytok boldogak? Ha nem, hogyan képzeled el magad boldognak?
Boldogság? Egy tengerparti házikóban, ami rózsákkal van befutattva írom a legújabb könyvemet. És persze ott van a párom is. :-)
10. Mi a gyenge pontod? (nem fizikailag)
Rossz tulajdonságaim: türelmetlenség, harciasság és kapkodás. A többi tökéletes bennem...:DA 10 kérdésem (viheted a saját blogodra!)
1. Most épp dolgozol valami írásodon? Ha igen, min?
2. Fennt vagy írásaiddal más oldalakon is? Ha igen, melyikeken?
3. Hogy kezeled le, ha elakadsz írás közben és nem jön az ihlet?
4. Gyerekkorodban mi volt a kedvenc könyved?
5. Milyen műfajban szoktál alkotni?
6. Ki a kedvenc íród (max.3 legfontosabb)?
7. Számodra mi a legjobb dolog az írásban?
8. Ha bárhova mehetnél a Földön vagy azon kívül, hova mennél legszívesebben?
9. Mit tanácsolnál, ha valaki azzal menne hozzád, hogy írni szeretne?
10. Mi az ami legfontosabb tudnivaló rólad? (max.5 mondatban)