2016. október 30., vasárnap

A NŐK A VÉNUSZRÓL JÖTTEK, A FÉRFIAK A MARSRÓL....6.

Nyilas Vénusz

A kapcsolatokban általában nagyon idealisztikus. Sok esetben nehéz őt meghódítani mivel a Nyilas nagyon ingatag jegy. Sok esetben nem tud mit kezdeni a valósággal, utál a jelenben élni, mindig a jövőbe tekint (sose a múltba!) és nem szeret szembenézni az élet valóságával.

Nagyon idealisztikus azzal kapcsolatban, milyen kapcsolatot akar, és erről gyakran beszél is - mármint az ideáiról. Számára nagyon nehéz megmaradni egyetlen kapcsolatnál és a nehézségekkel is ugyanúgy foglalkozni mint a jó dolgokkal. Légvárépítő. Hajlamos arra, hogy meneküljön a közvetlen jelentől..

2016. október 28., péntek

A NŐK A VÉNUSZRÓL JÖTTEK, A FÉRFIAK A MARSRÓL....5.

Girlmore Girls
Rák Vénusz

A Rákban levő Vénusz természeténél fogva nagyon érzékeny. Sokkal háziasabb. Nagyon gondoskodó mindenkivel, akihez kötődik, akár a gyermekei azok, akik mások, akiket szeret. Nagyon régimódi a szerelemben. A szerelemről és házasságról alkotott képe egészen hagyományos és összetartó. Inkább együttérző mint szenvedélyes. A szerelme afféle anyáskodás. Gondját viseli a szeretteiknek, igyekszik neki örömet szerezni, kedveskedik, de nem valami szenvedélyes. Ugyanakkor nagyon érzékeny az atmoszférára és más emberek hangulatára.

2016. október 26., szerda

A NŐK A VÉNUSZRÓL JÖTTEK, A FÉRFIAK A MARSRÓL....4.

1. rész- Vénusz

Vénusz: hogyan lehet meghódítani valakit?

A Vénusz egy horoszkópban azt mutatja meg,hogyan adjuk és hogyan fogadjuk a szeretet, akár férfi az illető, akár nő. Azt mutatja, hogyan érzékeljük a szeretetet, hogyan érzékeljük a megbecsülést és meghittséget.

A Vénusz az ízlésünket is jelzi, hogy esztétikai szempontból mit tartunk szépnek. Az ízlést és érzelmi érzékenységet mutatja. Miben találunk örömet, mit szeretünk csinálni?

2016. október 24., hétfő

A NŐK A VÉNUSZRÓL JÖTTEK, A FÉRFIAK A MARSRÓL....3.

Nyilas Mars 

A Nyilas marsú emberek nem tudják elviselni az őszinteség hiányát. A szexszel kapcsolatban is nagyon nyersek, tárgyilagosak. Jól meggondolják a dolgokat, de ha döntenek egy ember mellett, akkor nagyon célratörően vágnak bele. Betartanak bizonyos erkölcsi és etikai szabályokat. Mivel a tűz-jegyek meglehetősen erkölcsösek, vagy legalábbis nagyon határozott erkölcsi elképzeléseik vannak. 

Férfinél: egyszerű, szókimondó, őszinte, szabadságszerető, tüzes, lelkes típus de hamar ki is huny a tüze. Szalmaláng : "fogjuk meg és vigyétek!" - típus. Szeret kalandozni és hihetetlen rekordokat maga elé állítani. A Nyilasban levő Mars azt is jelentheti, hogy az illető filozófikusan szerelmes. 

2016. október 22., szombat

A NŐK A VÉNUSZRÓL JÖTTEK, A FÉRFIAK A MARSRÓL....2.

Rák Mars 

A Mars a Rákban nagyon erős szexuális energiát, erős szexuális ösztönt jelent. Akiknél a Mars a Rákban van, arra vágynak, hogy mások akarják őket. Igazából azt szeretik, ha szükség van rájuk. Az ilyen személyre némiképp tudattalan abban, hogy mit is csinál, de főleg, hogy mit is akar. Bár sok esetben nagyon gyorsak a szexuális reakcióik és nagyon sok az archetipikusan nőies jelleg a kapcsolataikban (bármely nemről is van szó). 

Férfinél: nagyon hisztis, nőies, érzelmes, nem túl kitartó pasi. Ámbár az illető férfi gondoskodó és alapvetően jól megérti a nőket, igazán érzékeny. Nagyon megértő, finom az ágyban is. 2016. október 20., csütörtök

A NŐK A VÉNUSZRÓL JÖTTEK, A FÉRFIAK A MARSRÓL....

Mars: hogyan hódít ő maga? 

A Mars a szexuális energia hangoltságát jelzi. Egy férfi képletében saját magát jelzi a Mars, a férfi egót, hogy milyennek tartja magát mint fiatal, hódító férfi (nem mint apa vagy családfő - azt a Nap jelzi!), milyen a szexualitása, hogyan fejeződik ki. 

Ugyanígy a Mars a nő képletében sem mutat többet mint testi vonzódást: az ideál romantikus imázsát mutatja meg, nem pedig azt akivel valószinüleg együtt fog élni. Egy nő képletében a Mars a férfi vágyképet mutatja. 

2016. október 18., kedd

A 6. HÁZ ÉS A MINDENNAPI RUTIN 2.

És akkor most nézzünk erre néhány példát a könynebb érthetőség kedvéért:

Edina, aki Bika jegyűként elvileg monotóniatűrő, ám a 6. háza a Nyilasba esik, és hiába kísérletezett évekig, persze muszájból is, a "rendes" munkahelyekkel (mondjuk max. 3 évig bírta mindegyiket), csak annyit ért el, hogy egy pszichoszomatikus betegséget szerzett be. Lám, a Nyilas és a bezártság hatása!

2016. október 16., vasárnap

A 6. HÁZ ÉS A MINDENNAPI RUTIN

Csak annyit a munkakérdésekhez, hogy kezdtem megfigyelni, hogy mennyire fontos a 6. ház jegye a horoszkópban, ahova a házcsúcs esik! Mivel ez nemcsak a munkahely hanem a mindennapi rutin háza is, nagyon fontos információval szolgál pl. arról, hogy valaki mennyire bírja a monotóniát, vagy egyáltalán a 8-5-ig munkahelyeket, vagy jobb ha saját időbeosztású munkahely után néz - és ez független lehet a Napjegytől is.

2016. október 14., péntek

A FÜGGŐLEGES VILÁGKÉP 3.

Erre egy példa: ha a képzeletbeli állatkertünkben megfigyeljük, hogyan tépi szét a tigris a kecskebakot, akkor ebből következtethetünk arra, hogyan irtja ki a kertünkben a csalán a borostyánt és arra is következtethetünk hogy valahol a katonák idős embereket ölnek. 

Hiszen a tigris, a csalán és a katonák valamint a kecskebak, a borostyán és az idős emberek egy-egy principium képviselői. A tigris-csalán-katona vonal összekötő analógiája az erőszak és az agresszió, harc (Mars) principiumával jellemezhető, a kecskebak-borostyán-idős emberek pedig a szűkösség és idő analógiájához (Szaturnusz) kapcsolhatók. Nyilvánvalóan nem jelentenénk ki, hogy a csalán azért irtotta ki a borostyánt, mert a katonák agyonütötték az idős embereket. Ez nem ok-okozati összefüggés, az események közös vonása a párhuzamosságban és a szinkronicitásban rejlik - ezek a fogalmak a legfontosabban a függőleges gondolkodásban és gyakran összekeverik őket az ok-okozati összefüggésekkel.
Az asztrológia ellenzői is leginkább az ellen tiltakoznak, hogy az égitestek bármilyen hatást gyakorolnának az emberekre. És igazuk is van! Ugyanis ebben az értelemben szó nincs ok-okozati összefüggésekről, a csillagok nem hatnak fizikailag az emberekre. Itt is szinkronicitásról van szó. Senki sem azért beteg, "mert a Szaturnusz..." hanem a Szaturnusz halad a pályáján és valaki megbetegszik a földön.

Tehát nem a népeknek vagy isteneknek, vagy a macskának van asztrológiai jegye - hanem a fenti okfejtés alapján egy-egy ősprincipiumhoz tartoznak különböző síkokon az istenképek, a nemzetek, az állat- vagy akár az ételfajták...
A racionális gondolkodás vizszintes síkjának és az analógiás gondolkodás függőleges irányának van ugyan metszéspontja, de nincs érintkezési felülete. Emiatt nemcsoda, hogy a tudósok és az ezoterikusok egymás számára érthetetlen nyelvet beszélnek, egészen addig amíg kizárólag a saját álláspontjukat tartják egyedül helyesnek. Nyitottságra van tehát szükség, amikor megpróbálunk közeledni a régiek függőleges gondolkodásmódjához. Ha ugyanis makacsul ragaszkodunk a két világkép közül az egyikhez (l. az asztrológusok és csillagászok meddő vitáit) az megakadályozza a gondolkodásmód megváltozását, a másik nézőponttal szembeni nyitottság viszont rugalmassá teszi a gondolkozást. 

2016. október 12., szerda

A FÜGGŐLEGES VILÁGKÉP 2.

A csillagos ég kiválóan alkalmas arra hogy a valóság leképezésére használjuk, hiszen könnyen megfigyelhető és a bolygók mozgását időben előre és visszafelé is ki lehet számítani. Az ég mint a valóság egy vízszintes síkja ugyanannyitra alkalmas az ősprincipiumok képviselőinek a megfigyelésére mint bármely más földi sík (akár a közlekedési eszközök, akár az országok szintje). Elődeink egyszerűen a bolygókban ismerték fel az egyes ősprincipiumok megjelenési formáit.

Ezek az ősprincipiumok egymás mellett állnak és nem a mert szó köti őket össze hanem a mialatt vagy míg, amely időbeli párhuzamosságot jelöl, nem ok-okozati összefüggést. Ezt az időbeli párhuzamosságot nevezik szinkronicitásnak. Szinkronicitás akkor lép fel, amikor bizonyos megfigyelések nem véletlenül esnek egymás mellé, hanem bizonyos törvényszerűségek alapján "egybeesnek".
Az ezotéria egyik alapvető mondata így hangzik: Ahogy fent úgy lent. Ez a legtömörebb összefoglalása a függőleges, analógiás gondolkodásmódnak. A mondat nem véletlenül nem így szól: Amiért fent, azért lent. 
Mert nem ok-okozati összefüggés van, hanem időbeli/ v. jelentésbeli párhuzamosság, azaz szinkronicitás. A "fent" a "lent" mérőműszere.
Ez olyan mint amikor a benzintank jelzője a nullán áll és vörösen világít. Nem azért üres a tank, mert a mérőműszer világít, nem a mérőműszer okozza amit jelöl, ugyanakkor nem véletlenül jelez a mérőműszer amikor üres lesz a tank. Tehát az hogy a mérőműszer világít és hogy nem megy az autó, az egyik sem okozza, a másikat- mindegyik csak jelzik, hogy kifogyott benzin! Hát ilyesmi a szinkronicitás is. 

2016. október 10., hétfő

A FÜGGŐLEGES VILÁGKÉP 1.

Szóval van egyrészről a ma elterjedt "tudományosnak" mondott racionális (vízszintes) és van az ún. ezoterikus analógiás (v. függőleges) gondolkodásmód.
Nos az első kb. az amit belénk vertek pl. a suliban is: ha azt mondom közlekedési eszközök, azt mondod: autóbusz, villamos, autó, bicikli stb. ha azt mondom: állatok - azt mondod: tigris, tehén, karvaly, macska...stb. És így tovább...

Viszont mi van ha azt mondom: vörös szín, vér, háború, rubint, kedd, szúrós növények, ragadozó állatok, katona, Mars bolygó... Mi van ha azt mondom: király, pénz, elefánt, delfin, bíborszín, csípő, könyvkiadás, csütörtök, Jupiter bolygó...
Ezeket vajon mi köti össze?


Nos hát ezek az ősprincipiumok, amelyek az analógiás gondolkodásmód alapját adják. Jelen esetben a Mars és a Jupiter a klasszikus asztrológia ősprincipiumai (amiből tíz van ugye bolygóként és 12 jegyként). Aminek a bolygók és a jegyek is csak megjelenési formái (a Mars az agresszivitás, a Jupiter a bővülés principiuma). Mert ősprincipium a taoisták yin és a yang-ja (női-férfi pólus) is, a hindu vallás tamasz, rajas, szattva (= teremtő, megtartó, pusztitó) aspektusa vagy akár a négy őselem (föld, víz, tűz, levegő)...szóval többféle felosztás elképzelhető, ám minél több principiummal dolgozunk annál árnyaltabb lesz ugyan a kép, ám annál jobban elveszhetünk a részletekben (l. Ji King 64 hexagramja).Fontos tehát hogy tisztában legyünk azzal, hogy az asztrológia nem a csillagok, hanem az ősprincipiumok tudománya, amely a csillagos eget csak egy rendkivül egyszerű könnyen hozzáférhető megfigyelési területnek tekinti amely tetszés szerint más síkokkal is helyettesíthető. Tehát amikor az asztrológiában a Marsról, a Jupiterről vagy akár a Holdról beszélünk, akkor elsősorban az általa képviselt ősprincipiumra gondolunk és csak másodsorban az égitestre. 

2016. október 5., szerda

{Vigyázz! Kész! Posztolj!} – Függő vagyok

Mi ez? A {Vigyázz! Kész! Posztolj!} egy kéthetente jelentkező blogger kihívás, ahol a résztvevők előre meghatározott, egészen a cikkek megjelenéséig titkos témákról írnak blogjukban. Ha csatlakoznál vagy érdekel a kihívás részletes szabályzata, keresd fel a VKP kihívás összefogó bejegyzését.


A mostani témát Hannah adta meg: Sziasztok, XY vagyok ... függő


Hannah blogja: Szelencetitkok néven fut, érdemes hozzá is benézni! :)Mit mond a függőségekről az asztrológia?

A függőségek, szenvedélybetegségek az asztrológiában, főleg a kérdőasztrológiában a 12.h.-hoz tartoznak. Mivel az a sötét Vénusz háza. A "világos" Vénuszhoz az 5.h. tartozik, amely az életörömök háza, így érthető, hogy a 12-es, sötét házban a vénuszi életörömök eltorzult formáját kapjuk.Az, hogy milyen természetű a függőség vagy honnan ered, abból lehet megtudni, ha megnézzük, hogy adott képletben a 12.h. ura, mely más házaknak az ura még?

Van egy speciális eset: amennyiben a 12-es és az 1-es ház (Ascendens ) ugyanabban a jegyben kezdődik, akkor egyértelműen önsorsrontásról van szó. Akár függősség, akár más által az illető szülött a saját sorsát nehezíti meg.
A függőség főleg akkor nyilvánvaló, ha a ház(ak) ura romlásban van, kártevő bolygó, netán még támadja is a szülöttet.

Nézzük a többi házat:
ha a 12-es és a 2-es ház ura megegyezik, akkor evési problémák, táplálkozási zavarok, ételfüggőség, ill. más tekintetben pénzfüggőség merülhet föl vagy boltkórosság és tárgyfüggés
3.h-nál: tipikus a modern Internet-függőség 
4.h-nál: apafüggőség
5.h-nál: ivás, drog, cigi, szerencsejáték, szex- vagy sportfüggőség akár
6.h-nál: munkaholizmus
7.h-nál: társfüggőség ill. megszállottság a titkos kapcsolatok iránt
8.h-nál: halálvágy ill. anyagi értelemben tőzsdefüggőség
9.h-nál: vallási fanatizmus, spirituális függőség, mestertől való függőség
10.h-nál megint a munkaholizmus ill. anyafüggőség
11.h-nál :csoportfüggőség
állhat fenn.Nézzünk erre most egy konkrét példát!


Ez András, egy negyvenes, alkoholista segédmunkás képlete.

"A Skorpió Ascendens miatt saját maga a Mars. Mi a probléma? Ez egy nagyon érdekes képlet ilyen szempontból, jellemző, hogy ha az 1. ház és a 12. ház ugyanabban a jegyben kezdődik, az bizony erős hajlamot jelent az önsorsrontásra. Mint tudjuk a 12. ház a szenvedélybetegségek, az önsorsrontás háza is. 

És ráadásul ez a Mars még mivel kapcsolódik? Az 5. házzal is, mert az 5. ház a Kosban kezdődik, amelynek szintén a Mars az ura. Ezért is jók a hagyományos bolygók, mert több területet összekapcsolnak és rögtön látjuk köztük az összefüggéseket. Ez azt jelenti, hogy ami szórakozásnak indult, 5. ház, buli meg szórakozás, meg inkább szórakozok, mint tanulok, meg iszogatunk, bulizunk, az bizony utána önsorsrontásba, szenvedélybetegségbe, alkoholizmusba fajult, amely viszont már teljesen tönkretette az esélyeit az életében. 

Akadályozta például a továbbtanulásban, okosodásban, mert úgy döntött, vagy éppen nem döntött, úgy alakítja a dolgokat, hogy nem hajlandó dolgozni a tanulásért. Bár a Marsnak a Szűzben van egy triplicitása, nem áll rosszul ez a Mars, de ő nem hajlandó dolgozni a továbbtanulásért, bár fontos neki, mivel a Merkúr uralma alatt van. Ezek a dolgok, az információ gyűjtése, tanulása, olvasása az még most is fontos neki, de mivel egy determinált jegyű, ezért sokat ő nem tehet, ez valamiképpen egy kicsit sorsszerű számára.

De a lényeg az, hogy itt saját magának – visszatérve a Mars és a Merkúr problémájára – állít korlátokat, pedig egy nagyon okos a srác. Ilyenkor tudjuk, hogy marad az okosság, a Merkúrnak a minőségét, a méltóságát nem veszi el a kártevő, csak éppen nem lesz ereje, hogy megvalósítsa, pedig ez egy sarokházas Merkúr, mint láthatjuk, 100%-on tudna működni, de ez a Mars teljesen tönkreteszi, abszolút nem tud ebből semmit megvalósítani. Okos, tehetséges ember létére van egy nyolc általánosa.Ez az abszolút önsorsrontás. hogy fontos lenne neki a hivatás, a szellemi munka, a tanulás, de saját maga teszi tönkre ezzel a Mars együttállással.

Ha már idáig eljutottunk, már látjuk az ember életét. Látod magad előtt, nem részletekbe menően, de már látsz egy sémát az életében, hogy van egy ember, aki többre-jobbra hivatott és saját magát tönkreteszi, a saját esélyeit, itt például az alkoholizmusával."

/Csillagok útján: Intenzív bevezetés az asztrológiába , Publio, 2015/
Ezt a  könyvem itt veheted meg. 

2016. október 4., kedd

Kérdezd a csillagokat! - 4.h. a kérdőasztrológiában 3.rész


Na van egy ilyen, hogy "35 millióért megveszik-e a házam?" című kis eposz. És itt megnézzük azt, hogy milyen feltételeken lehet változtatni, ha nem tetszik a válasz, vagy mi van. Na mert hogy ezt azért mondom még először, hogy ha arra kérdez valaki, hogy el tudja-e adni, akkor általában mindig gondolkodik egy időintervallumban. Itt ugye szintén nincs benne a kérdésben, de érdemes belőle kihúzni, hogy mennyi időt gondol bele, mert általában egy időintervallumban és egy eladási árban gondolkodnak még akkor is, ha nem mondják, ezért ezt tanácsos megkérdezni. 

2016. október 2., vasárnap

Kérdezd a csillagokat! - 4.h. a kérdőasztrológiában 2.rész

Na most mit nézünk még az ingatlannál? 

Ha ezt végig játszottuk, ezek voltak a negatív jelek, ezeket ki lehet majd írni egy listába. Milyen lehet még az ingatlan?