2020. szeptember 7., hétfő

Állócsillagok a Szűzben : ZOSMA

A Delta Leonis (δ Leo, δ Leonis, Zosma) egy csillag az Oroszlán csillagképben. 

Jelenlegi helyzete: Szűz 11°34'A Zosma név „csípőszorító”-t jelent az ókori görög nyelvben, utalva ezzel a csillag helyzetére az Oroszlán csípőjén. Sárga, kék és violaszínű hármas csillag az Oroszlán csillagkép hátán. Szaturnusz és Vénusz hatású. Jelentése:  nyereséget hoz, becstelenség, harácsolás erkölcstelenség által, melankólia, elégedetlenség, és félelem a mérgektől.Merkúrral együttállva gyengíthet a tüdőn, amin segíthet a kamillás tea vagy borogatás (amennyiben nem allergiás valaki a kamillára!)
Mivel az állócsillagok rendkívül lassan mozognak a horoszkópban (72 év / 1 fok) ezért csak az 1 vagy 1/2 fokon belüli orbiszokkal érdemes számolni esetükben!)Nyereséget hoz becstelenség, harácsolás, erkölcstelenség árán. Melankólia, elégedetlenség, félelem a mérgektől. Egoista, megbízhatatlan, szégyentelen.  


  Zosma (az Oroszlán háta): megtöretés, árulás, erővesztés, hatalomvesztés, amely különleges
teherbírássá válhat.
 Az Oroszlán csillagkép világai a királyok, császárok, népvezérek nevelődésének a különböző
állomásait szimbolizálják. A konstellációnak három kiemelkedően fontos csillaga is van:
Regulus, Denebola és Zosma.
 ZOSMA
Szűz
2,6
Oroszlán
Delta Leonis 11°29
 Ekliptika
A konstelláció delta csillaga az Oroszlán háta, amely az a pont, ahol a mítoszok szerint Héraklész eltöri a gerincét. Így sikerül legyőznie az Istennő totemállatát, akit a szokásos maszkulin eszközökkel, szúró és vágó fegyverekkel (karddal, lándzsával) nem lehetett elpusztítani, mert a szőre sebezhetetlenséget biztosított neki.
Az ezoterikus hagyományban az Oroszlán konstelláció csillagai a földi uralkodás elsajátításának helyeit jelölik. A királlyá válás második állomása a Zosma, a fél-hatalom helye.
Akik ide kerülnek, azok már átestek egy sor beavatáson, de ezen a világon a legnehezebb próbatételek várják őket, amely során mások által válnak erőtlenné. A Zosma elsősorban az egó feláldozásának a próbatételeit jelöli. Az uralkodók nevelődésének legelső helye a Denebola, amely az ösztönszintet képviseli, a harmadik pedig a Regulus, az égbolt egyik legfényesebb csillaga, a konstelláció alfa csillaga, az Oroszlán szíve, amely a királyképzés utolsó állomása, a szellemi-tudati szint helye. A Zosma, amely a félutat szimbolizálja, az egó megtöretésének a helyszíne, és akik ezen is túljutnak, azok válhatnak királlyá a Reguluson, de a folyamat egész
földi életükben zajlik. Azzal kell a léleknek megküzdenie, ami a legmélyebb, legnagyobb félelmeket váltja ki belőle.
Nem mindenkinek sikerül ez. Akik elbuknak, fél-hatalommal és keserű
szívvel születnek vissza. Megtanultak sok mindent, például a mágia egyes fajtáit is, ezért az a veszély fenyeget, hogy visszaélnek, ha valódi hatalmat kaparintanak meg, egyénként viszont erőtlenek és tehetetlenek. A próbatétel lényege, hogy az inkarnálódó lélektől elveszik legnagyobb félelmei mentén azt, ami igazán lényeges neki: a hatalmát, a vagyonát, a státuszát, a népét, a csoportját, a családját, vagy a koronáját, és azt vizsgálják, vajon hogyan éli meg ezt a folyamatot.

Vajon átfordul-e gyűlölködővé, felhasználja-e a mágikus hatalmat és tudást, vagy képes valódi alázatot tanulni. Ha a Zosma a Holddal, a Leszálló holdcsomóponttal vagy az aszcendenssel áll együtt, akkor a lélek ilyenfajta múltakat hordoz (erőtlenség, hatalomnélküliség, legyőzetés), és most ebben az inkarnációban rendkívül fontos lenne valódi hatalmat szereznie. Az Istennő kultuszának végét, a boszorkányüldözések kezdetét jelképezi. Érdekes módon a Zosma a tradicionális olvasatokban is azokat a lelkeket szimbolizálja, akiket a patriarchális hatalom megtör, bebörtönöz, meggyengít, elpusztít. Az áldozattá válás lehetőségét jelöli, vagy azt a személyt, aki másokért hoz áldozatot.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése