2019. november 4., hétfő

Vajon mi Hitler igazi Ascendense?


Hitlernek pontos anyakönyvi kivonatos adata van, amellyel a Mérleg végére kerül az Ascendense. Ám ezt sok asztrológus támadja, szerintük ilyen csúnya/gonosz karakter csakis Skorpió Ascendenssel jöhet létre. Ami egyrészt diszkrimináció a Skorpiókra nézve, másrészt gyerekes is. Diktátornak nem születnek az emberek, azzá válnak a körülmények, érdekcsoportok és a saját hatalomvágyuk hatására. Értem ezalatt, hogy bármilyen gonosznak tartjuk Hitler személyét, ő pl. soha senkit nem ölt meg a puszta kezével, tudtommal - és ez bizony jó pár diktátorról elmondható! Ezért is lehet soknak Mérleg Ascendense, ők a "fehér kesztyűs gyilkosok".

Szül. 1889.04.20. 18:30 Braunau am Inn, Ausztria


Tehát egy diktátor képletét is úgy kell elemezni mint egy mezei emberét, és az életeseményeit, tulajdonságai kell passzítani a képletével.
Ezért én elfogadhatónak tartom a Mérleg Ascendenst teljesen, max. egy picit hátrébb tolnám, hogy már együttálljon az Uránusszal (ezt a pontosított képletet láthatjátok itt).
Hogy ez miért fontos? Mert az Uránusz az Ascendensen mindig ad egy "mágikus" hatást. Felkavaró személyiség, hatalmas energiákkal, amelyek önfejűen, makacsan és ellentmondásosan nyilvánulnak meg. Szerintem ez az Uránusz azért kellett ahhoz, hogy emberek millióit lelkesitse sőt fanatizálja, 


A Mérleg Ascendens azért is állhat, mert így kapunk egy uralmi Vénuszt a Bikában születési uralkodóként. És azt sokan nem tudják talán a méltóságokból, hogy bizony egy uralmi bolygó a maga módján nagyon is erőszakos lehet(akár Vénusz, akár Jupiter stb.) , ha a saját céljairól van szó, hisz erős, 100%-san működik és hihetetlen energiákkal akarja elérni amit akar. Hisz világának középpontjában saját maga áll, ő a királya saját birodalmának - és mindenki más csak utána következik, ezt azért sose felejtsük! (Igazából csak egy peregrin vagy romlásban levő születési uralkodó "predesztinált" arra, hogy mások kedvében járjon, mások alá menjen. Egy uralmi bolygóval ezt el se tudja képzelni az adott személy).

Hitler maga azonban mindig tudta, mit tart igazán fontosnak, és azt általában végre is tudta hajtatni.

 Na most ha maradunk a Mérleg Ascendensnél akkor a VII.h. a Kosba esik, annak ura a Mars, amely együttáll a Vénusszal a Bikában, a Vénusz uralma alatt. Mit imádnak az emberek, a nép, a külvilág? És a nők is, a partnerei? A Vénuszt, azaz Hitlert. Viszont az uralmi Vénusz a Bikában exilbe teszi a Marsot a többi embert, nem igazán foglalkozik velük, sőt elutasítja őket - innen s jöhetnek a diszkriminativ megnyilvánulásai. Igaz, egyben ez a Mars tönkre is teszi a Bikában a Vénuszt mert az nem tud ellene védekezni. Azért nem mondhatjuk, hogy nem voltak nagyon kemény ellenfelei,  akár politikusokra, ellenállókra gondolunk, stb. 
(De ez a Mars + a Szaturnusz támadottásága azt is megmutatja miért nem volt igazán vénuszi külsejű.)

És előbb-utóbb el is érték a céljukat, hisz végül is Hitler öngyilkos lett a háború utolsó napjaiban. Ezt mi jelzi? Egyrészt a Asc és a 12.h.is a Mérlegben kezdődik, az az állás eleve önsorsrontást jelent. Másrészt igy ha visszább tesszük az Asc-t, a születési uralkodó Vénusz a 8.h.csúcsára kerül, ami tipikus jelzése az öngyilkossági hajlamnak. És igy a 12.h. és a 8.h. ura is egy és összefonódik az Asc-sel: benne van az öngyilkosság, az önsorsrontás, a börtön(!) a titkok, sőt a feketemágia is, amelyek fogalmak sokszor előkerülnek Hitlerrel kapcsolatban.

...puccsot szervezett a hatalom átvételére, az átgondolatlan kísérlet azonban teljes kudarcot vallott. A felkelést csírájában elfojtották a kormány erői, Hitlert letartóztatták, pártját betiltották. Letartóztatása után Hitlert eleinte öngyilkossági gondolatok foglalkoztatták, de aztán a perre készülve felismerte, hogy ez jó alkalom addigi pályafutásának és politikai hitvallásának átgondolására. . Hitlert a bíróság végül 5 év börtönre és 200 márka pénzbüntetésre ítélte, de idegen állampolgársága miatti kiutasításától a vádlott „német érzelmei” alapján a bíróság eltekintett.  Hitler azonban vereségéből egyfajta „erkölcsi győzelmet” kovácsolt.
Landsberg am Lechben töltött ötéves büntetéséből Hitler mindössze 13 hónapot töltött börtönben. 
Ezalatt megírta, pontosabban Rudolf Heßnek írógépbe diktálta egyetlen, még az életében – két vaskos kötetben – megjelent művét, a közel 800 oldalas Mein Kampfot.


A másik, hogy a Bikában levő szül. uralkodó nagyon szilárd, nagyon makacs, mozdithatatlan jellemet ad. Plusz erre rájön még a Szilárd jegyek túlsúlya a jellemében. Ezenkivül van még Kardinális dominacia is, de egyáltalán nincsenek Változó jegyek. Mit jelent ez? Hogy beleugrott valamibe, és aztán körömszakadtáig kitartott, akár jó volt akár rossz, változtatni, alkalmazkodni, meggondolni a dolgokat nem tudta. L. sztálingrádi csata, ahol fel kellett volna ismerni a vereséget, és mihamarabb visszavonni a csapatokat, ehelyett  a halálba éhezésig ott tartotta őket. Hitlernél nem volt visszavonulás egy helyzetből (ez is egy idő után önsorsrontásba torkollott).

Az 1908-as év nagy részében közösen bérelt szobát Bécsben barátjával, August Kubizekkel. Ő így írt róla: „Valami kínos komolyságban megnyilvánuló keménység, merevség, mozdíthatatlanság, makacs megrögzöttség jellemezte lényét”.

Ezenkívül a jelleméből így, ha nem rakjuk Skorpióba erőszakoltan az Asc-ét akkor teljesen hiányoznak a Víz jegyek. És ez nagyon fontos, mert ekkor érthetjük meg, hogyan tudott empátia nélkül tekinteni az emberekre, vagy hogyan tudott milliókat a halálba küldeni. Persze ez nem azt jelenti, hogy akinek nincs Víz jegye, az egy lelketlen szörnyeteg lesz biztosan, de mivel problémái vannak az érzelmekkel, azok átélésével, kifejezésével, ezért súlyos hiányosságokkal vagy elferdültségekkel küszködhetnek ezen a területen.

Nézzük még a karrierjét! A Rákban kezdődik igy a X.h., benne van az Oroszlán és abban áll egy terminusban majd romlásban levő Szaturnusz, amely viszont támadja és lesújtja a szül.uralkodó Vénuszát (sőt a vele álló Marsot is). 
Ez, és hogy a születési uralkodója retrográd, jelezheti a az úm. lustaságát és sikertelenségét a művészi területeken, festés, építészet (Vénusz!) ami felé ellindult volna

1905-től az apja után járó árvatámogatás, valamint az anyjától és nagynénjétől kapott pénz viszonylag kényelmes megélhetést biztosított számára. Betegségére hivatkozva, valamint azzal az ürüggyel, hogy felkészül a bécsi Festőművészeti Akadémia felvételi vizsgájára, vidéki, majd bécsi rokonainál éldegélt mintegy két évig. Színházba járt, olvasott, rajzolt, festegetett, de rendszeres tanulmányokat nem folytatott, és valószínűleg nem volt tisztában az akadémia szigorú felvételi követelményeivel sem.1907-ben sikertelen felvételi vizsgát tett a bécsi Művészeti Akadémián, de a kudarcot mindenki elől elhallgatta. 
 A még Rákban kezdődő X. ház azért fontos, mert igy a X.h.ura a Hold lesz, amellyel a Facies állócsillag áll együtt. A Facies a Nyilas csillagképben található, hatása a rossz, szerencsétlen befolyások, szemproblémák és balesetek, erőszak. Agresszió és kegyetlenség fűződik hozzá, s hagyományosan az egyik legnehezebb, legnegatívabb megítélésű állócsillag, amely Vivian Robson szerint gyilkosok és áldozatok képletében prominens. Bernadette Brady azt emeli ki, hogy a szülött csupán a saját célkitűzéseinek él, és mivel eleve azt feltételezi, hogy az élet nehéz és megpróbáltatásokkal teli, ezért nem törődik a külső körülményekkel. Koncentrált fókuszáló képesség jellemzi, azonban teljes mértékben hiányzik belőle a diplomáciai készség, ennek ellenére nagy teljesítményekre képes. Az viszont egyáltalán nem érdekli, hogy mások mit éreznek vagy mennyit szenvednek a tevékenysége miatt. Destruktív, önpusztító
késztetések szintén jelen lehetnek, ha együtt áll valamelyik kiemelt
ponttal, mint például a Holddal Hitler képletében. 

Bár Hitlerre sokban hatott a nagynémet ideológia, a későbbiekben ezen alaposan túllépett, és erősen kritizálta is ezt az eszmerendszert a Mein Kampfban. Fő művében maga is arról írt, hogy antiszemitizmusa Bécsben teljesedett ki.  Hatással volt Hitlerre ez időben Karl Lueger bécsi polgármester populista, agresszív retorikája, akit „minden idők legnagyobb német polgármestereként” aposztrofált, dicsérte emberismeretét, a kisemberek körében népszerű intézkedéseit, amelyeket ügyesen használt fel saját céljaira. Kimutatható az antiszemita Lanz von Liebenfels(de) fajelméletének befolyása is Hitler eszmerendszerére, 
Hitler a tudatlan tömegek számára megalkotandó ellenségképet, a – modern kifejezéssel élve – „hívószót” a zsidóságban találta meg. Ennek a végletekig eltorzított alakjába aztán tetszés szerint belefoglalhatta minden ellenségét, a marxizmust, a munkásmozgalmat, a polgári baloldalt, a nemzetközi pénztőkét, a nyugati nagyhatalmakat, a polgári humanizmust, az európai jogrendet egyaránt.


Ez mutatja is, hogy fura lenne ha a X.háza az Oroszlánban kezdődne, hiszen annak ura a Nap a Mirach állócsillaggal áll együtt (amely egy teljesen jó jelentésű állócsillag: csillogó értelmet, otthon szeretetét, nagy odaadást, jótékonyságot, békülékenységet, szeretetet hoz, leküzdi az ellenállást barátságosságával, hírnév és szerencse a házasságban; felsőbbrendű megismerés, szellemi tisztánlátás, okkult képességek.) Úgy gondolom nem erről maradt híres/hírhedt Hitler!

A Szaturnusz viszont  a X.házban együttáll a Dubhe nevű állócsillaggal, amely  a Nagymedve egyik csillaga. Ez is igen rossz hatású csillag, a Mars destruktív képességével jár, és önmagában - különösen a hétköznapi képletekben - csúnya módon dolgozik, ha ez a állócsillag a Szaturnuszal áll együtt. A Dubhe állócsillagban azonban az is benne van, hogy a vele megáldott alkat ügyesen fel tudja a használni a különböző képességú embereket a saját céljaira.

A Nagymedve = Ursa major olyan, mint a Mars. Azt mondják, hogy csendes, körültekintő, gyanús, bizalmatlan, önszabályozott, türelmes természetű, de nyugtalan szellem, nagy harag és bosszút áll, amikor felébreszik (mármint a medvét téli álmából).
Asztrológiailag mindkét Medve állítólag gonosz befolyást gyakorol. Különösen sérülékenyek a nemzetek és a királyok ügyeit illetően. 

Nagyon érdekes látni, hacsak a Wikipédiát olvassuk végig, és félretesszük az utálatunkat, milyen nagyívű ás végletekig kitartó politikus volt Hitler. Jó 11 évig küzdött, hogy bekerüljön a politikai vezető hatalomba és ha közben követett is el hibákat (mint a sörpuccs) azt saját hasznára tudta forditani. Ezzel együtt soha nem került volna hatalomra, ha a a világgazdasági válság alatt:

Hindenburg Kurt von Schleicher tábornokot nevezte ki miniszterelnöknek, aki részint a szakszervezetekkel akart konzultálni a válság kezeléséről, részint pedig az NSDAP-n belül Gregor Strasserrel tárgyalt, mivel ő a hajthatatlan Hitlerrel ellentétben hajlandónak mutatkozott elfogadni az alkancellári posztot. A helyzet rendkívül veszélyes lett Hitler számára: ha sikerül megszilárdítani a kormányzatot az ő részvétele nélkül, az a személyes politikai bukását jelentette volna. (Később, 1934-ben, a hosszú kések éjszakáján mind Schleichert, mind Strassert meg is gyilkoltatta.) 
A párt vezetői előtt durván lehordta alvezérét, aki erre nyomban visszavonult terveitől, és külföldre utazott. Schleicher így maga is kudarcot vallott és ellenlábasa, Papen kapott lehetőséget, aki azt javasolta Hindenburgnak, hogy nevezze ki Hitlert kancellárrá, és ő alkancellárként majd kézben tartja. Így lett Hitler kancellár 1933. január 30-án (szöges ellentétben azzal a legendával, hogy szabad választásokon jutott volna hatalomra).
Hitler természetesen átlátott Papen és társai képzelgésein. Tudta, hogy a kancellári poszt megszerzésével döntő lépést tett a teljhatalom megszerzéséhez.

Ezt sajnos jelzi nekünk, hogy mind a Szerencsepont mind a Felszálló Holdcsomópont a 9.házában van azaz az igazi sikert és szerencsés fordulatokat a külföld tartogatta számára - nem véletlen, hogy osztrák állampolgárból németté avanzsált, amikor a politikai céljai úgy kívánták, ill.hogy osztrák származása ellenére Németország vezetőjeként aratott igazi sikert és a politikában, nem a művészi területen, ahogy elvileg szerette volna.

(Aki látta és szereti a Star Warsot, az rádöbbenhet, hogy Palpatine kancellár alakjában és hatalomátvételében Lucas egy az egyben szinte lemásolta  Hitler kancellár hatalomátvételét - ez elég hátborzongató!).***

Az ellenfeleire fogság és halál várt - az arab pontok közül  a Fogság pontjának szignifikátora a Nap, a Halálé és Gyilkosságé a Merkúr, mindkettő a VII.házban.

Ami továbbá érdekes, hogy elég komolyan kezdett egészségügyi panaszokkal küszködni:

1938-ban, legnagyobb sikerei idején Hitler gondolkodásában jelentős fordulat állt be. Nem volt hipochonder, de addig is gyakran aggódott egészségéért. Orvosait maga választotta, aszerint, hogy azok azt mondták-e, amit hallani szeretett volna. Túl sok gyógyszert is fogyasztott. Fizikuma korábban is gyenge volt, de betegségtudata csak ekkoriban öltött kritikus méreteket. Egyre gyakoribb gyomor- és bélpanaszai mai kifejezéssel élve ugyan pszichoszomatikus eredetűek voltak, de kellemetlen közérzetet okoztak. (1944-ben aztán állapota Parkinson-kórral súlyosbodott.)
Egészségi állapota következtében minden tevékenységét felgyorsította, félt, hogy nem marad elég ideje a maga elé tűzött feladatok végrehajtásához. Nem sokkal a diadalmas Anschluss után, 1938. május 2-án lediktálta részletes magánvégrendeletét. Ami azonban a legfontosabb: felgyorsította hódító terveinek végrehajtását is.

Amit ez a pontositott képlet tökéletesen jelez is, hiszen a 6.házának ura a Mars (+ a Betegség pont szignifikátora)  az, ami együttállva a szül.uralkodójával tönkreteszi azt. Igy már érthető a gyenge testalkata az uralmi szül.uralkodója ellenére, és hogy 49 éves korára már a halálon gondolkodott (ezt alátámasztja a 8.házas szül.uralkodója is) és 55 évesen Parkinson kóros lett (Szaturnusz is támadja a szül.uralkodót, amely a IV.h.ura azaz az örökölt, genetikai betegségeké).

1944-ben több merénylet is történt ellene, ezt az Asc-t oppozícióval támadó Merkúrral együttálló arab Gyilokpont jelezheti.


Ezután bizalmatlan és magába forduló lett. Folyamatosan vitázott katonáival és nem volt tisztában a tényleges hadászati helyzettel. Gyakran értelmetlen, ellentmondásos parancsokat osztogatott, elvesztette realitásérzékét. A merénylet felgyorsította benne a pszichikai összeomlás folyamatát, ami már a nagy vereségek után megindult. Egészségi állapota is tovább romlott. Folyamatosan rossz közérzettel küzdött, látása romlott (Facies!), sántikált, keze remegésén már nem tudott uralkodni.


Az értelmi képességeket a 3.h. jelzi. Hitlernél az a Nyilasban kezdődik és benne van a Bak jegye is. A Jupiterrel mint a Bak uralkodójával ami egyébként erős (terminus + arculat szerinti) is jelzi ösztönös okosságát (hadvezési tehetsége és a Mein Kampf gondolatai):

A tömegek felfogóképessége nagyon korlátozott, ezzel szemben a feledékenység nagy. E tényekből kifolyólag minden hatékony propagandának csak nagyon kevés pontra szabad korlátozódnia, és ezeket jelzésszerűen oly sokáig használnia, amíg csak a legutolsó is képes egy ilyen szóval kapcsolatban maga elé idézni azt, amit akarunk.
Minden nagy vezér művészete abban áll elsősorban, hogy egy nép figyelmét ne szétszórja, hanem mindig csak egyetlen ellenségre összpontosítsa… Egy nagy vezér zsenialitásához hozzátartozik, hogy még az egymással ellentétben álló ellenfeleket is úgy jelenítse meg, mint amelyek egyetlen kategóriához tartoznak, mert különböző ellenségek felismerése a gyenge és bizonytalan kategóriáknál könnyen vezethet ahhoz, hogy kételkedni kezdjenek saját igazukban.”


Ám a 3.házban áll a Facies állócsillag (l.fent) és a Leszálló Holdcsomópont is. És a másik uralkodója a 3.háznak a Szaturnusz (amely együttáll a Dubhe állócsillaggal) lesújtja tönkreteszi a szül.uralkodó Vénuszt. 

Április 22-én a szokásos helyzetmegbeszélésen Hitler még egyszer utoljára hosszú szónoklatot tartott. Általános árulásról, csődről, korrupcióról és hazugságról beszélt, aztán kijelentette, hogy eljött a vég. A Harmadik Birodalom tévedés volt. Számára nincs más út, mint a halál.
Az utolsó napokban Hitler még három halálos ítéletet hozott: Göringet és Himmlert az ellenséggel folytatott tárgyalásaik miatt távollétükben halálra ítélte. Himmler beosztottját, aki a bunkerben tartózkodott, és Eva Braun sógora volt, ki is végezték. Pár nappal Berlin eleste előtt, 1945. április 30-án, körülbelül délután fél négykor Hitler és Eva Braun közös öngyilkosságot hajtott végre. Hitler egy, a jobb halántékára leadott lövéssel végzett magával, de előtte valószínűleg mérget is bevettek. A kapitulációt, amellyel Európában véget ért a második világháború, május 8-án írták alá.


Igy kerekedik ki a történet egy nagyravágyó, művészi ambicióiban csalódott, politikailag felívelő, de bukásra itéltetett kisemberről.

Hitler céljainak elérésében teljes kudarcot vallott. A háború után részben miatta erősödtek meg az antifasiszta mozgalmak. Hitler növelni kívánta Németország befolyását és területét, világuralomra tört. Területi hódításai ezzel szemben, bár hatalmasak voltak, rövid életűeknek bizonyultak. Németországnak jelenleg kisebb a területe, mint amekkora 1933-ban volt. A fajelmélet értelmében alacsonyabb rendűnek tekintett népcsoportokat – elsősorban a zsidókat és a kommunistákat – esküdt ellenségének tekintette. A holokauszt egyik következményeként 1948-ban megalakult a cionista mozgalom által megálmodott független zsidó állam, Izrael. Valamint részben az általa kezdeményezett háborúnak köszönhetően a szovjeteknek sikerült irányításuk alá vonni Kelet-Európa tekintélyes részét, a kommunista befolyás pedig világszerte jelentősen megnőtt. Hitler megvetette a demokráciát, nemcsak más nemzeteknél, hanem Németországban is. Ezzel szemben ma Németországban demokrácia van, lakói pedig sokkal kevésbé tolerálják a tekintélyelvű uralmat, mint Hitler előtt bármikor.

Mint láthatjuk a X.ház két ura a Hold és a Nap is romlásban ill. peregrin. 
Benne áll a terminus szerinti majd romlásba kerülő Szaturnusz, amely jelzi a céljainak időleges megvalósulását majd teljes bukását. Ezzel együtt ez a Szaturnusz a Dubhe állócsillaggal lesújtja magát Hitlert (Vénusz) ill. a társakat és külvilágot is (Mars).

Valószínüleg ha a politika és a hatalom helyett megmarad a művészetnél - bár olyan nagy sikereket sosem aratott volna (peregrin nap a Bikában) -, mivel a Nap a Mirach állócsillaggal áll együtt egy sokkal jobb, emberibb és szeretteljesebb élet vár volna rá a hivatásában. 

***
A Reichstag első ülésének legfontosabb feladata Hitler számára a felhatalmazási törvény elfogadtatása volt, ami a rendeleti kormányzás bevezetését, egyben az érdemi parlamenti tevékenység végét is jelentette. Hitler kijelentette, hogy e törvény nem csorbítja a birodalmi elnök jogait, a parlamentet pedig időről időre továbbra is tájékoztatni fogja azért… A törvény elfogadásához kétharmados többség, azaz a Centrum Párt támogatása is kellett. Nekik megígérték, hogy Hitler ír számukra egy levelet, amelyben garantálja, hogy a törvényt csak kivételes alkalmakkor veszi majd igénybe. A soha meg nem írt levélről azt állították, hogy úton van, de a szavazás előtt nem érkezett meg, ennek ellenére a Centrum Párt igennel voksolt. A kommunista képviselők és a szociáldemokraták egy része ekkorra már börtönben volt. Az SA körbevette az épületet és megfélemlítették a képviselőket. A szociáldemokrata képviselők maradék része úgy tervezte, hogy nem vesz részt az ülésen, így nem lett volna meg a parlament szavazóképessége, de a náci párt elfogadtatott egy olyan módosítást, mely szerint a hiányzó képviselőket is jelenlévőknek kell tekinteni. Így a szociáldemokraták is részt vettek és nemmel szavaztak.

A felhatalmazási törvény kiiktatta a parlamentet, négy évre a kormányt hatalmazta fel törvényalkotásra, beleértve az alkotmánymódosítást, nemzetközi szerződések kötésére. Lejárta után természetesen meghosszabbították. A törvény koalíciós partnereivel szemben is teljhatalmat adott Hitlernek, immár semmi szüksége nem volt rájuk.

A szakszervezetekkel szemben Hitler más taktikát választott. Bár már a munkásvezetők százai voltak börtönben, május 1-jét állami ünneppé nyilvánította és hivatalos parádét szervezett. A felvonulásokon így a szociáldemokrata és kommunista munkások is együtt meneteltek az NSDAP aktivistáival. Május 2-án viszont az SA és az SS osztagai megszállták a szakszervezeti székházakat és egyéb intézményeket, megsemmisítették a munkásmozgalom bázisait. Hamarosan törvényileg kisajátították a szociáldemokrata párt minden vagyonát, június 22-én pedig jogutód nélkül megszüntették a pártot. Nemsokára bekövetkezett az összes többi párt felszámolása is és már július 14-én törvényben rögzítették, hogy az egyedüli párt Németországban a Német Nemzetiszocialista Munkáspárt.[104]


Ernst Röhm és társai nem fogadták meg Hitler intelmeit, miszerint a forradalom befejeződött, és komoly fegyveres szervezetté kívánták alakítani az SA-t. Néhány más politikus is kritikus volt Hitlerrel szemben, így a Hindenburg elnök által támogatott Papen alkancellár júniusban nagy beszédben bírálta politikáját a marburgi egyetemen. Hitler hosszas előkészületek után, 1934. június 30-a és július 2-a között az SS segítségével leszámolt az SA engedetlen vezérkarával, és egyúttal a tőlük teljesen független konzervatív jobboldalon belül is nagy tisztogatást hajtott végre. A hosszú kések éjszakájának nevezett incidens során százas nagyságrendben likvidálták Hitler ellenfeleit, aki teljhatalmára támaszkodva visszamenőleges törvényben teremtett jogi alapot e gyilkosságokra, az állam védelmének szükségességére hivatkozva. Papen maga megmenekült, de munkatársai közül többen, így a marburgi beszéd írója is a tisztogatás áldozatává vált.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése