2020. január 3., péntek

A Gyűrűk Ura asztrológiai szempontból - GANDALF


Tolkien professzor 128 éve született. Születésnapja alkalmából nézzük meg azt a karaktert aki leginkább hivatott őt megjeleníteni a Gyűrűk Ura filmekben: 

GANDALF

Mit szimbolizálnak a karakterek?


Gandalf istár (mágus) volt, eredeti nevén Olórin.  Szürlke Gandalf néven érkezik Középföldére a Harmadkor elején.
Nyugodtan kijelenthető, hogy Gandalf az, akinek a Nyugat győzelme és Szauron harmadkori bukása köszönhető. Kétezer éven keresztül szünet nélkül, szakadatlan hittel munkálkodott azon, hogy célja valósággá váljon és az idők során számos hatalmat felsorakoztatott maga mellé, akik  segítségére siettek a Szauron ellen végső harcban.
Amikor megérkezett négy másik istár társával Középföldére, Círdantól a tünde hajóácstól és Gyűrűhordozótól megkapta az egyik tünde gyűrűt, a Naryát (Tűz), hogy az is segítsen neki felszítani az emberek hitét és lelkesedését.
A Harmadkor során Gandalfnak számos kalandban és megpróbáltatásban volt része, útjainak legtöbbjéről nem is tudunk.
A Fehér Tanács megalakulásakor  Galadriel őt szerette volna a tanács fejéül, de Szarumán elorozta ezt a tisztséget.
2941-ben Gandalf rávette Thorin törpkirályt, hogy foglalja vissza Erebort (a Magányos Hegyet) Szmaugtól a sárkánytól, azért, hogy megerősítse az északi népeket Szauron támadásának idejére. Beajánlotta zsákos Bilbót a törpcsapatba, de arra ő se számított, hogy Bilbó megtalálja az Egy Gyűrűt (l. A hobbit), amely a Másodkor vége óta elveszett. Gandalf gyanította, hogy Bilbó gyűrűje az Egy Gyűrű, ezért a Kószák segítségével állandóan szemmel tartotta a Megyét.2956-ban találkozuik  Aragornnal és örök barátságot kötnek.
3001-ben rávette Bilbót, hogy végleges elutazása előtt ajándékozza a Gyűrűrt Frodónak. Gandalf az ezt követő években többször meglátogatja Frodót, miközben Aragornnal Gollam után nyomoz. Közben sokat jár Minas Tirithben is, ahol Faramir sokat tanul tőle.
3017-ben Gandalf Minas Tirithben hozzájut Isildur tekercséhez s így bizonyosságot szerez a Gyűrű mibenlétéről.
3018 tavaszán  ismét Frodónál jár és felszólítja az indulásra.
Utána találkozik a Barna Radagasttal, egyik istár társával, ám az tudtán kívül Szarumánnak kémkedik, így Gandalfot Szarumán el tudja fogni.Csak két hónap múlva tud megszökni Vasudvardból a Sasok Ura segítségével.
Edorasba megy, de a Gríma befolyása alatt álló Théoden elzavarja. Ám találkozik Keselyüstökkel, a mearák (táltosok) egyikével és nagy nehezen megszelídíti.
Ezután Frodóék után indul, akik azóta elhagyták a Megyét.  Mikor megtudja ezt, ő is Völgyzugolyba vágtat, hogy ott várja be őket. Elrond tanácsában jelentősen befolyásolja a jelenlevőket, hiszen egyedül ő ismeri a Gyűrű és Szarumán árulásának igaz történetét. Így ő is a Gyűrű Szövetségének tagja lett.Móriáig ő vezeti a társaságot, ám Khazad-dúm hídjánál lezuhan a balroggal folytatott küzdelemben. A többiek halottnak hiszik. De a felsőbb hatalmak (valák) visszaküldik Középföldére, hogy befejezhesse küldetését.
Újra a Sasok Ura (Gwaihir) menti meg és elviszoi Lóthlórienbe. Addigra azonban a Szövetség már Parth Galennél jár.
3019 március elején Aragornék találkoznak vele a Fangorn  erdőben, újjászületett Fehér Gandalfként. Ő Edorasba vágtat velük és feloldja a varázslat alól Théoden királyt.
A Helm-szurdoki csata után Vasudvardban megfosztja Szarumánt a hatalmától, majd Pippinnel Gondorba  vágtat. Denethor az ottani helytartó nem szívesen fogadja. Ennek ellenére Gandalf a városban marad és szervezi annak védelmét. Szauron csapatai ellen.  A nagy ostrom előtt megmenti  Faramir és emberei életét, akik Osgiliathból vonulnak vissza. A pelennori csatában  Gandalf összeméri az erejét a nazgúlok urával a város kapujában, ezzel  értékes időt szerez, amig megérkeznek a rohírok.  Ám nem tudja legyőzni a nazgúlt. Mert ismét Faramir segítségére kell sietnie, Pippin ugyanis szól neki, hogy Denethor őrültségében elevenen el akarja égetni a kisebbik fiát.
A győztes csata után Gandalf a többiekkel Morannon kapujához vonul a nyugati sereggel, hoyg elvonják Szauron figyelmét Frodóról.
Miután Frodó végül is teljesíti küldetését a Végzet hegyénél, Gandalf megint a Sasok Urával menti meg őt és Samut. 
A Gyűrű Háború győzedelmes végével Gandalf sikeresen  teljesíti küldetését. 3020. május elsején  még megkoronázza Elessár királyt, majd visszaindul a hobbitokkal Völgyzugolyba. Onnan két éve múlva indul végképp Szürkerév felé. A két másik tünde Gyűrűhordozóval: Elronddal és Galadriellel plusz Frodóval és Bilbóval elhajóznak Nyugatfelé, Valinorba. Ezzel véget ér Középföldén a Harmadkor.
Köves Péter szerint (im.) Szürke Gandalf, a titkos tűz szolgája, a varázsló nem sorolható egyik földi elemhez sem kizárólagosan.

Mégis mondhatjuk mindegyik jelen van benne:
KOS = harciassága, élen jár a csatákban és ővé Glamdring az „Ellenség pörölye” nevű tündekard ami még az Első Korban Turgon tünde királyé volt.;
BIKA= a hobbitok kedvtelése, a pipafű élvezete;
IKREK = sok-sok nyelv tudása, sokrétű érdeklődés;
RÁK = gondoskodás a gyengébbekről és Középföldéről;
OROSZLÁN = vezéregyéniség és megkapta Círdantól a Naryát a „Tűz gyűrűjét”;
SZŰZ = alázatosság (szürke vagy zsufazekés Gandalf), szolgálatkészség, tanulás és munka szeretete;
MÉRLEG = társasági élet (l. Bilbó partija), kapcsolatok ápolása egész Középföldén;
SKORPIÓ = talányokban beszél, mágiát ismeri és használja, titkos útjai vannak;
NYILAS = sokat utazik, filozófikus, jovilatiás, Keselyüstök betörése;
BAK = tanító, remete archetípusa, Aragorn és Faramir tanítója;
VÍZÖNTŐ = szabadszelLemű, nem kedveli az intézményeket, sok néven ismerik (vö. Aragorn) – Mithrandír, Szürke Vándor, Tharkún, Icánus, Vészmadár, Láthspell, Szürke Bolond, Fehér Lovas stb.
HALAK = tündebarát és összekapcsolódik a felsőbb hatalmakkal, utána ő is elhajózik a tengeren Valinorba.


Ám rejtezik is. Ezért szürkének, semlegesnek mutatja magát, mint minden igazi mágus.  Cselekedetei viszont elárulják hovatartozását. Mindig ott bukkan fel, ahol szükség van. Később viszont valódi önmagaként megtisztultan fehérben látjuk megjelenni. Ilyen szempontból emberi alakjában legalábbis odasorolhatjuk az egyetlen eddig kimaradt jegyhez, ami nem szerepelt a Szövetségben, a Skorpióhoz. Elvégre ha már  a mágusokat, istárokt valahova sorolni kéne, akkor a mágiával, titkokkal, rejtett dolgokkal kapcsolatos SKORPIÓ jöhet szóba. Ráadásul Gandalf még a meghalás-újjászületés rítusát is átéli, a balroggal folytatott csatája után.

A SKORPIÓ víz eleme elmélyülő érzést és lelkiséget ad, a léleknek szembe kell néznie mindazzal a feladattal, amelynek megértésére és átélésére az előző fokozatok megérlelték.

A Mérleg kifelé irányuló szétterjedő tevékenysége után itt a bEfelé fordulás, koncentráltság következik, de kiütközik az előző jegyben még kompromisszumokkal, elsimításokkal elintézettnek vélt ellentétek egész ereje is.
A SKORPIÓ nem elégszik meg meg a rend és összhAng kedvéért létrehozott kiegyenlítéssel, az ellentétek ideiglenes áthidalásával, sem az előző fokozatban érvényesülő szelíd és átgondolt eszközökkel.

Lehet, hogy a mordori fekete beszéd nem hallik a Nyugat minden zugába, ám ez a Gyűrű akkor is gonosz!” (Gandalf Elrond tanácsában – a filmben)

Látta, hogy Denethor és Gandalf még mindig farkasszemet néznek. Mintha mindkettő a másik gondolatát igyekeznék kiolvasni. De Denethor volt az aki előbb sütötte le a szemét.” (A király visszatér – a könyv)


Az ellentétek itt már a legélesebb és legvégletesebb formában merülnek fel jra és nem maradnak meg a normális élet síkján, hanem a magasabb régiókba emelkednek. Sejti, hogy az ellentétek és ütköző végletek gyökeres megoldása csak egy magasabb létsíkon válhat lehetővé. Mindez nagy válságokat idéz fel.

A SKORPIÓ az a pont, ahol a lenn és a fenn, a testiség és a szellemiség, a véges és a végtelen az alacsony és  a magasrendű, a móhó életszomj és a megtisztult felemelkedés találkoznak.  Feladata megölni önmagában az alacsonyabbrendű testi embert, hogy feltámadhasson benne a magasrendű, tisztult ember Útja azonban nem elméleti, hanem az áthatolás, sőt átgázolás a leküzdendő területen.

"Mória! Félsz bemenni azokba a bányákba. A törpök túl móhón és túl mélyre ástak. Te is tudod, kit zavartak fel Khazad-dúm sötétjéből. Árnyék és lángok..." (Sarumán a filmben)

És ha keresztül tud törni ezen a végső akadályon, akkor rátalál önmagára és a kínzó ellentétek végső kiegyenlítésére: újjászületik, valami meghal benne (Szürke Gandalf) és  feltámad a magasba szárnyaló lélek, amely a régi kötelékei fölé emeli (a sebezhetetlen Fehér Gandalf)
 "Most Szarumán vagyok. Illetve az aki ő kellett volna legyen....Fehér Gandalf vagyok és visszatértem hozzátok." (Gandalf a filmben)

Ezek a hajlamok és adottságok a SKORPIÓT a misztériumok felé hajtják, misztikus és mágikus erőkkel lép kapcsolatba és ezek mind hidat mutatnak neki a véges és végtelen között.

"Aztán elragadott a sötétség és én kballagtam gondolatból és időből. A csillagok keringtek fölöttem és minden nap oly hosszú volt, mint egy élet a földön. De a vég elkerült. Éreztem, visszatér belém az élet. Visszaküldtek, hogy teljesítsem a feladatom.” (Gandalf a filmben)

Amíg azonban a testiség kötelékei meglazítatlanul fonódnak rá, és a fekete mágia veszedelme környékezi.Tele van mágikus erőkkel és ezek könnyen csapnak át bizonytalan területre.

Frodó: - Muszáj elvenned!
Gandalf: - Nem ajánlhatod fel nekem!
Frodó: - De én neked adom!
Gandalf: - Nem! Ne kísérts, Frodó! Nem merem elvenni, még őrizni se merem. Értsd meg Frodó, én azért használnám a Gyűrűt, hogy jót tehessek vele. De általam oly nagyra nőne a hatalma, hogy még elképzelni is irtózatos.” (A Megyében a filmben)


De mindig él benne a meggyőződés, hogy a legmélyebb bukásból is fel tud emelkedni. Szelleme végletek közt csapong, egyik pillanatról a másikra át tud lendülni a testiségből az elmélyedő misztikus átélésbe vagy megint vissza az előzőbe.

"Gandalf : - Utatok egy szakasza véget ért, most kezdődik egy újabb...Valami olyan készül itt amire az Óidők óta nem került sor.. Az entek felébrednek és rádöbbennek az erejükre.
Gimli:- Erősek? Ez jó hír!
Gandalf :- Elég az évődésből törp uram! Trufa és Pippin meglehetős biztonságban vannak, nagyobb biztonságban, mint ti lesztek!” (A Fangorn erdőben- a filmben)

Itt van az élet és halál határa a nagy átmenet a szellemi újjászületés legnagyobb lehetősége.

Gandalf: -  Nem az út itt nem ér véget. A halál csak egy másik ösvény, melyre mind rálépünk.Amikor a világ szürke esőfüggönye felgördül és minden ezüstös tükörré válik, akkor meglátod....
Pippin:- Mit Gandalff? Mit látok?
Gandalf: - Fehér partokat. Azontúl egy távoli országot mely zöld és napsütötte.
Pippin: - Hát ez nem is rossz...
Gandalf: - Nem bizony!
(Gondor ostroma a filmben)

Itt kínálkozik a legmagasabb a felemelkedésre és a legmélyebb bukásra. Itt kísért a gonosz és itt győzheti le a kísértőt az aki fölébe tud kerekedni.

"S ugyan miért ne lehetne? - súgta . - Miért ne Gandalf? Ott a Gyűrű, az Uralkodó! Ha a mi kezünkben van, akkor miránk száll a hatalom. Az igazság az, hogy ezért csaltalak ide.
-Szarumán - mondtam, s elhúzódtam tőle - az Egyből egyszerre csak egyvalaki húzhat hasznot, ezt jól tudod, kár is tehát mondanod, h. mi. De tőlem nem kapod meg, de nem ám, s még hírt se kapsz felőle, most, hogy kiismertem a gondolkodásodat. Te lennél a Tanács feje, de végre leleplezted magad. A választás tehát az, hogy Szauronnak vagy neked hódoljak be. Kettőtök közül egyiknek sem." (Gandalf a könyvben - A Gyűrű Szövetsége)

A SKORPIÓ óriási energiákat bír latbavetni és mágikus képességeit is magasabbrendű céljainak szolgálatába állíthatja. Nagy átalakítók, új rend hírdetői, misztikusok és bölcsek (mint Gandalf), de az alantas, romlott változatban szörnyű gonosztevők is akadnak a SKORPIÓK közt (l. Szarumán és Szauron).

A varázslat lehet sötét, veszélyes, halálos, de ha megmaradunk a keskeny úton, és tiszta a szívünk, akkor arra is használhatjuk, hogy a világot egy kicsit fényesebbé tegyük.” (Harry Dresden - Dresden akták)

A SKORPIÓ – BIKA tengely másik véglete a BIKAba, az anyagba merülés, l. Radagast,  barna mágus. A Symbolon kártyában a Skorpió-Bika kártya a Marionettbábú címet hordozza. És Radagastot sajnos jóhiszeműsége kihasználásával, Szarumán ugyanúgy dróton rángatja alantas céljai érdekében, mint a kártyán ábrázolt bábút.

A SKORPIÓ – BIKA összeolvadás ideális esete, ha megtanul megfelelően bánni önmagával és ezért másokkal is megfelelő módon tud bánni. Képes arra, hogy kitartóan és következetesen kövesse céljait anélkül, hogy a kelleténél több energiát pazarolna a jobb, tökéletesebb világra irányuló vágyaira és realitásérzéke segít abban, hogy megbirkózzon a csalódásokkal anélkül, hogy elsősorban azt az embert vagy körülményt kárhoztatná aki csalódást okoz neki.

Ha megtalálta önmagát, olyan energiamezőt alakít ki önmaga körül, amely szinte magától vonzza azokat az embereket, lényeket, akikkel összeillik, pl. Aragorn, Frodó, Bilbó, Elrond, Théoden, Éomer, Faramir stb.
A BIKA arra készteti, hogy olyan lényeket keressen, akiknek a körében a saját elképzeléseit követheti és az is teljesül, hogy olyannak fogadják el amilyen.

A SKORPIÓ az egyértelmű döntésnek, a hosszú távú elkötelezettségnek és ezzel együtt a hűségnek is a jelképe. Elsősorban önmagához való hűséget tanulja meg. Határozottan halad előre az útján, ha egyszer úgy döntött, hogy az a helyes út.

Küldetése nem ért véget. Visszatér, mert új feladata vanés tudja, hogy mit kell tennie.”(Ian McKellen)

Senki sem tud többé olyan megbízatásokat adni neki és olyan elvárásokat támasztani vele szemben, amelyeket nem tart értelmesnek és az életéhez illőnek.

-Én sem – bólintott Gandalf – és senki sem örül, ha ilyen időket kellett megérnie. De hát nem mi döntjük el mikor éljünk. Mi csak arról dönthetünk, mihez kzdünka z idővel, amely megadatik.” (Gandalf - a könyvben)

Még ha nem is szűnik meg teljesen a hajlama a bűntudatra, pontosan tudja, hogy ez káros és értelmetlen érzés és ezért nem engedi eluralkodni.

Aragorn: - Frodóról semmi hír?
Gandalf: - Semi. Egy hang se.
Aragorn: - Még van időnk. Frodó minden nappal közelebb kerül Mordorhoz.
Gandalf: - Vajon tényleg így van?
Aragorn: - Hm. Neked mit súg a szíved?
Gandalf: - Hogy Frodó még él. Igen. Életben van.”

Hanem pontosan tudja, hogy hibákat elkövetni teljesen normális dolog és a világ tökéletessége soha nem fogja elérni az ő ideáinak szintjét. Ennek ellenére vagy tán épp ezért mindenkinek joga van arra, hogy másként lássa a dolgokat és mást tegyen mint ő.

Igazi toronyőr vagy Tuk Peregrin!. De most nyomás visza a Toronyba!” (Gandalf  Gondor ostrománál – a filmben)

Törölte szótárából a „kellene...” szót. Ehelyett remek humorérzék alakult ki, amely segít neki, hogy ne vegye mindig olyan halálosan komolyan a dolgokat. A humor játssza talán a legnagyobb szerepet a SKORPIÓ és a BIKA összeolvadásának titkában (l. tüzijáték Bilbó születésnapján Hobbitfalván).

Egy mágus soha siet és nem is késik el soha. Mindig pontosan akkor érkezik, amikor akar, Zsákos Frodó!” (Gandalf Hobbitfalván- a filmben)
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése