2020. június 2., kedd

SpaceX rakétaindítás - ESEMÉNYHOROSZKÓP

Sikeres volt a SpaceX kilövés május 30-án. 

A SpaceX és a NASA két asztronautát küldött az ISS fedélzetére, az indítást szerdáról szombat estére halasztották. Eredetileg szerda este, magyar idő szeint 22:32-kor indult volna útnak Doug Hurley és Bob Behnken a Nemzetközi Űrállomásra a Crew Dragonon a Falcon-9 rakéta segítségével. A kedvezőtlen időjárás miatt azonban szombat este 21:22-re halasztották a kilövést. Ezúttal az időjárás nem szólt közbe, sikeres volt a fellövés. A NASA két asztronautája elsőként utazhatott amerikai földről az ISS-re a teszt-kapszula fedélzetén. Sikeres küldetés esetén később négy embert akarnak felküldeni.
(Időkép.hu)
Nézzük meg, milyen minimális különbségek adódtak, amelyek első menetben meghiúsitották, majd sikeressé tették a kilövést!
Ascendens


Első, sikertelen indítás:

Skorpió Asc.ura a Mars a Halakban, követő házban peregrin, ura után romlik. Maga a Mars pedig egy kártevő bolygó, infortuna minor, a kis szerencsétlenség bolgója a hagyomány szerint. Már ez sokatmondó. 

Második sikeres indítás:

Mérleg Asc ura a Vénusz terminusban az Ikrekben. Igaz, a Naptól kombuszta és retrográd, de már valószínűleg 9.házra számít. Viszont a Vénusz egy jótevő, szerencsehozó bolygó, fortuna minor, a kis szerencse bolygója.


A Vénusszal együttáll a RIGEL állócsillag. Felelősségfelvállalás, gondoskodás, erőteljes de értelmes hatalomgyakorlás fűződik hozzá. Jelentős sikereket mutat, vezető pozícióba segít, hatalomvágyat ébreszt, de mindez veszélyekkel társul; a rendkívüli emelkedést visszaesés, bukás követheti. Az elért eredmények megtartása érdekében folytatott állandó küzdelmet is jelenti. A saját erőből, célratörésből, vakmerőségből eredő siker még kedvezőtlen pozíció esetén sem marad el.

A Vénusz a szignifikátora a GYŐZELEM és UTAZÁS arab pontjának is. 

A Vénusszal együttállásban van a Nap, amely ugyan elvakítja, de a Nappal együttáll az ALEBARAN állócsillag is. Aldebaran (a Bika szeme): bátorság, meg nem alkuvás. Az Aldebaran szerencsét, rangot, dicsőséget hoz nemes cselekedetek és az integritás megőrzésén keresztül, de a hagyomány szerint csak akkor, ha nem alkuszunk meg semmilyen körülmények között, mert ennek a királycsillagnak a nemezise az elvtelenség. A legpozitívabb megnyilvánulásaiban jóindulatú, nagylelkű embert jelöl, aki tiszteletben tartja mások elképzeléseit és nem hajlik kicsinyes megalkuvásra.

MC, a siker


Első, sikertelen indítás:

A siker háza a X.h. az Oroszlánban, ura a Nap a Ikrekben a 8.h.-ban, sötét házban, peregrin de ura után javul. 
Viszont a  Mars és a Nap - a rakétainditás és a siker  pont recepció nélküli kvadrátban állnak egymással.
Plusz egy peregrin Hold a X.h.csúcsán, amely az ura után romlik.

Második sikeres indítás:

Egy peregrin Hold a X.h. ura, a Szűzben. Ura után romlik.

Ez a Hold mint a siker jelölője szintén kvadrátban áll a Vénusszal (Asc.ura) mint a rakétaindítás jelölőjével. Ugyanaz ismétlődik, mint az első indításkor (ott is kvadrátban volt az esemény és a sikert jelölő bolygó!). Viszont itt legalább az egyik oldalról van elegendő recepció (a Hold triplicitásában és arculatában tartja a Vénuszt), amely nehézségeken át ugyan, de megoldáshoz vezethet.

Az MC-vel tágan együttáll a CASTOR és POLLUX állócsillagok. CASTOR Pollux ikertestvére. Művészi sikert és kreativitást szimbolizál, amely fájdalom vagy trauma nélkül, könnyedén nyilvánul meg. A hagyomány szerint ikercsillagoknak tartott világok azért különlegesek, mert ugyanannak a koncepciónak a duális (maszkulin) vagy poláris (feminin) jellegét, mindenesetre a két végletet tanítják meg.
 Az Ikrek konstellációban a Castor a harmonikusabb energiamintázattal rendelkező hely, hiszen a nehézségek nélküli, könnyedén teljesülő sikereket, a világban tisztán és világosan megnyilvánuló művészi képességeket jelöli.  
 A mitológiai ikerpárok ugyanannak a koncepciónak a poláris ellentétét testesítik meg, vagyis választható szerepeket, a fény és árnyék, a sikeres és a sikertelen, a halandó és a halhatatlan kettősét.
POLLUX a szenvedő művész archetípusát szimbolizálja. Fájdalmakon és nehézségeken keresztüli tanulás, művészet vagy felfedezés kötődik hozzá. Az a szerencsésebb állás, ha a Castor áll együtt valamilyen prominens égitesttel a születési képletben, hiszen a Pollux a nehezebb utat szimbolizálja. 


IC a dolgok vége + az időjárás

Első, sikertelen indítás:

IV.h. csúcsa a Vízöntőben. Ura a Szaturnusz szintén a Vízöntőben együttáll az IC-vel, uralmi és triplicitás szerinti méltóságban, sarokházban, de retrográd.

A Vízöntő egy meleg, nedves Levegő jegy, így nem véletlen, hogy az idő is esős volt. Bár az egyik jelölője a Szaturnusz, a másik, modern ura az Uránusz a DESC-en állt szemben az ASC-sel. Az Uránusz a villámok jelölője is, és legjobban attól féltek, hogy az esős időjárásban villámcsapás érheti a rakétát.

Második sikeres indítás:

IV.h. csúcsa a Bakban. Ura a Szaturnusz szintén a Vízöntőben a IV.házban, uralmi és triplicitás szerinti méltóságban, sarokházban, de retrográd. Együttáll a a Szerencseponttal. A IV.házban áll még a Jupiter és a Plútó is.

A Bak egy hideg, száraz Föld jegy - az időjárás száraz maradt, amíg felszállt az űrhajó.

Az ALTAIR állócsillag együttállt a Szaturnusszal mindkét esetben. 
A ókori madárjósok (augurok) szerint a sas a létező legjobb égi jelnek számított: sikereket és győzelmet szimbolizált. Azt a folyamatot írja le, hogy a megszerzett tudás a szárnyalást, a földi sík és végső soron a halál legyőzését teszi lehetővé.


8.h. a dolgok halála

Első, sikertelen indítás:

A 8.h.ura magában a házban áll, az Ikrek Merkúr. Uralmi méltóságban.

A Merkúrral együttáll a BETELGEUSE és a POLARIS állócsillag
A BETELGEUSE olyan sikereket szimbolizál, amelyet nem hátráltat semmi.
 A POLARIS ha prominens egy képletben, akkor a kitartást, a következetességet, a hajlíthatatlanságot szimbolizálja, amely főleg a hivatásban és az életcélok elérésében nyilvánul meg.

Ezenkívűl az arab pontok közül a SIKER pontja áll együtt a Merkúrral. Illetve a
Merkúr a szignifikátora az UTAZÁS és a VISSZAVONULÁS pontjának egyaránt.

Ezek a jelzések azt támasztják alá, hogy inkább a dolog "halála", befejezése a
sikereses, nem maga az esemény.

Második sikeres indítás:

8.h.a Bikában kezdődik. Ura a  Vénusz terminusban az Ikrekben. Igaz, a Naptól kombuszta és retrográd, és már valószínűleg 9.házra számít.

Itt nem annyira erős a vége-jelzés, és inkább a vezetők hatalma alá tartozik eldönteni, leállítják-e vagy sem. Bár mint utalok rá, azzal, hogy ebben az esetben az Asc ura és a 8.h.ura megegyezik (Vénusz), ugyanúgy benne volt az esemény "halálának" lehetősége....


Végül a planétaórákat is megnézzük

Első, sikertelen indítás:

SZATURNUSZ órája
Szaturnusz órájában hajóra ne szállj, útra se indulj! A Szaturnusz az "infortuna minor", órái kritikus időpontok. Veszélyeket, nehéz időszakokat, akadályoztatásokat jelenthetnek az élet azon területein, főleg ahol a Szaturnusz a horoszkópban áll. Jelenthet baleseteket, épületomlást, fulladásos halált is. Kivételes esetben kedvező építkezések megkezdésére, ingatlan ügyek intézésére. Az ebben az órában megkezdett dolgok vagy sokáig tartanak, vagy lefolyásuk hosszú.

Második sikeres indítás:

JUPITER ÓRÁJA
A Jupiter órája jó hajóba ülni.... Jupiter órája mindenben szolgál, amit az ember igazság szerint cselekszik. Évezredek hagyománya szerint a " fortuna maior ", a nagyobbik szerencse. Kötelességtudás, a vállalt, vagy kapott feladat könnyed megoldása; a távlatok átívelése. Ismeretek szerzése, aminek fizikai értelemben kedvelt formája az utazás. A Jupiter órája minden szempontból kedvező, szerencsés. Összehasonlítva a két képlet jellemzőit, igazából nincs nagy különbség köztük, ami vagy azt jelzi nekünk, hogy akár első alkalommal is elindulhattak volna, csak túlóvatoskodták, vagy azt, hogy a 2. indítás is necces volt, csak hajszálon múlt az indulás, ugyanannyira problémás is lehetett volna, mint az első.

Talán ami leginkább döntő volt, az a planétaórák jellege: ahogy láttuk, az első esetben a Szaturnusz órájában egyáltalán nem javasolt útnak indulni, míg a 2.esetben a Jupiter órája kifejezetten szerencsés erre vonatkozóan. 

Ha megnézzük a vezetőket, irányítókat a két esetben (X.h. és a Nap, mint főnök, tekintélyszemélyek), az első esetben bár érdekeltek voltak a sikerben (hiszen a X.h.ura is a Nap volt), de a 8.h-ban nagyon féltek, aggódtak szorongtak és a Merkúr uralma alatt (amely a 8.h.ura is abban a képletben + esszenciálisan a hírek, média képviselője) inkább a leállitásban voltak érdekeltek.
Itt a 7.h. mint mindenki más, aki érdekelt volt a projektben azok is retrográd Vénuszok voltak, akik meggondolták magukat, ill. a 8.h-ban szintén aggódtak és inkább a leállításban (Merkúr) voltak érdekeltek, mint az elindításban (Mars).
Illetve az Uránusz itt a DESC-en található, támadva az ASC-t, ami akár kapkodásra is utalhat, vagyis esetleg túl hamar lefújták az egészet.

A második esetben a vezetőket  a Hold és a Nap képviseli. A Nap továbbra is aggódik a 8.sötét házban, ám elvakulttá teszi magát a Vénuszt is, tehát ha úgy döntenek, akkor akármi van, elindulnak. A Hold viszont nem aggódik a 11.h.-ban inkább a támogatókra gondol és figyel. És már nincs annyira a 8.h.uralma alatt, mint az első esetben voltak a vezetők. Inkább a 9.h. urának (Merkúr) uralma alatt vannak, ami az égi utazásra, repülésre utal. Itt már második helyre szorult a veszteségtől való aggódás (8.h.ura ) vagy a leállítás gondolata (IV.h.ura). Mindenki más (7.h.) pedig, akik a Mars, azok egzaltálják a Vénuszt azaz a rakétaindítást, tehát itt már egyre nagyobb a nyomás az esemény véghezvitelére.


Végezetül ha megnézzük a dinamikai dominanciákat, az első sikertelen esetben a Változó jegyek domináltak a képletben, azaz nagyobb volt  a bizonytalanság, vacillálás esélye, és így ez aláhúzza, hogy elóvatoskodták az indítást. 
Mig a másodk esetben a Változó jegyek mellé elég sok Kardinális jegy is bejön, így jobban benne volt az "ugorjunk bele" mentalitás, lesz ami lesz alapon is! 

Ami végül is bejött, hiszen azóta a két asztronauta megérkezett az ISS-re, hogy megkezdje, ha jól tudom, 3 hónapos szolgálatát. Reméljük, visszafelé is minden rendben megy majd! 
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése