2018. október 4., csütörtök

Hírességek horoszkópja - Assisi Szt.Ferenc

Ma van Assisi Szt.Ferenc ünnepnapja

Assisi Szent Ferenc vagy ahogy a Ferenc-rendiek nevezték: szerafikus Szent Ferenc (Assisi, 1182július 5. – Assisi, 1226. október 3. Gergely Naptár szerint) a ferences rend megalapítója; Itália, az állatok, a kereskedők és a természet védőszentje. A 2013-ban pápává választott Jorge Mario Bergoglio bíboros az ő tiszteletére vette fel a Ferenc nevet. 

Az egyik legnagyobb hatású középkori szent, akinek jelentős kultusza van a nyugati kultúrában.Személyét számos művész megörökítette (például Liszt Ferenc, Roberto Rossellini, Zefirelli híres Napfivér Holdnővére), és a katolikus közösségek által lakott helyeken, számos templom, közterület, kisebb városrész, vagy nagyváros közvetett vagy közvetlen névadója. Védőszentje az állatoknak, családoknak, kereskedőknek, környezetvédőknek és Olaszországnak


Nézzük meg ez alkalomból a horoszkópját
1181.09.26. 16:41 Assisi, Itália (Julianus naptár szerint)


Szt. Ferencnek Mérleg Napja és Halak Ascendense van eszerint - ami indikálja szelíd és egyenlőségre törekvő természetét.
Igen ám, de a Halak Ascendensének ura a Jupiter a 2.házában található, a Bika jegyében, amely inkább az anyagiakra helyezi a fókuszt a mindennapokban. Pláne, hogy a Föld elem , a gyakorlatias, anyagias vonulat a domináns a képletében.Viszont többek között a Bika jegyén keresztül a természet és az állatok szeretete is megjelenik.
Amúgy ez a Jupiter együtt áll az egzaltált Holddal a Bikában, ami jelzi, hogy Ferenc bizony gazdag családban született. Ám ezt a Holdat recepció nélküli kvadráttal sújtja a 6.ház csúcsáról a Szaturnusz. Ez egy nagykönyv szerinti sújtottság! Vagyis a az abszolút gazdagságra utaló Holdat teljesen "agyonvágja" az aszkétizmusra utaló, a szolgálat házában álló Szaturnusz. Tehát a vagyon és a szegénységi fogadalom közül az aszkétikus vonulat és elvonulás (világból való kivonulást jelölő 12.h.ura) győzedelmeskedik (Szaturnusz). Mondjuk ez a Szaturnusz a 11.h.ura is, így nem véletlen, hogy gyorsan közösség szerveződött magányában is Ferenc köré. Ferenc soha nem szenteltette pappá magát, s a közösségben, melyet vezetett, egyenrangú testvérekként éltek együtt, „fratres minores”-nak, vagyis „kisebb testvéreknek” nevezve magukat (l. arculat szerinti Szaturnusz a 6.házban).

Ez a 6.házas Szaturnusz kvadrálja, és így sújtja a születési uralkodó Jupitert is, plusz a romlásba levő 6.h.ura (esésben levő Nap) is jelzi, hogy sajnos az életmódja megtámadta az egészségét, és bizony betegségek kínozták nemcsak fiatalkorában, amitől hátat fordított kereskedői/katonai pályájának, hanem később is gyomor és májbántalmai, majd szemproblémái voltak. Ezeken a lelki ereje (egzaltált Hold) illetve a hihetetlen akaratereje ( egzaltált Marsa) segítette át, ám így sem sokáig élhetett az önként vállalt nélkülözések közepette, 44 éves korában már elhunyt.
Emellett a Hold/Jupiter együttállás mellett (ami a jóindulat és optimizmus megnyilvánulása) ott áll az Uránusz is, amely pedig hajlamosítja a fennálló rend elleni lázadásra, a nem szokványos életmódra, az önfejűségre és szabadságvágyra. Nem véletlen, hogy elég nagy balhé keretében szakított kereskedő apjával és családjának hagyományaival.
3.házának az ura a Merkúr, amely a Mérlegben áll, mundán együttállásban a Vénusszal, jelzi nemcsak az ékesszólását, hanem a költői vénáját is, amelynek egyik leghíresebb példája az általa írt Naphimnusz. Csak érdekességképpen, a a Szerencsepontos Nap is ott áll a Merkúr mellett - nem csoda, hogy a Naphoz szól ez a leghíresebb, legtöbbek által ismert imája! 
A Jupiter (amely a szellemi örömök, bölcsesség,vallás jelölője) nemcsak az Asc ura, hanem a 9 és 10.h. ura is, így ezeket összekapcsolva mutatva Ferenc életútját, vagyis hogy egy volt a vallásán keresztül megnyilvánuló életcéljával.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése