2018. május 24., csütörtök

FÉNYSZÖGEK ÉRTELMEZÉSE - NAP fényszögei

Arra mindig figyeljetek, hogy egy bolygó radixbeli fényszögeinek az értelmezésekor egyszer értelmezzük esszenciálisan (ezeket írom itt le), másodsorban pedig azon házak értelmében, amelyeket az adott radixban jelöl a bolygó (amelyik háznak az ura, és amelyik házban áll).


A Nap a életerő, vitalitás, aktivitás, teremtés, alkotás principiumait képviseli.
Az esszenciális értelmezéshez jegyezzük meg a bolygók rövid, tömör értelmezését:
Nap = tudatos én, józan ész, apa, főnök
Hold = ösztönös én, tudatalatti, lélek, anya
Merkúr = gondolkodás,kommunikáció, tanulás, tanítás, kamaszok
Vénusz = érzelmek, szépség, ízlés, fiatal nők
Mars = vágy, akarat, agresszió, fiatal férfiak
Jupiter = bővülés, optimizmus, humor, nagylelkűség, jovialitás, törvényesség, jogok, középkorú emberek
Szaturnusz = aszkétizmus, szűkösség, szabályozás, fegyelem, öregek
Uránusz = különcség, szabadságvágy, önfejűség, makacsság, hirtelen, váratlan események, szakítás, villamosság
Neptunusz = ködösség, homály, illúziók, csalódás
Plútó = végletesség, rögeszmésség, zsarolás, bűnügyek
stb.


NAP fényszögei
A Nappal való együttállás minden bolygót sújt, 8,5°-os orbisszal, kivéve a Jupitert, mert azt csak 4,5°-ról kezdi égetni, míg a Marsot (mivel ugyanúgy tüzes természetű), nem veszi el az erejét csak a tisztánlátását. Mert mit is jelent a Nappal való együttállás? Ún. „égetettséget”, azaz a Nap elveszi az adott bolygó tisztánlátását, elvakulttá teszi, bepánikoltatja, ill. elveszi az erejét is emiatt. Ha születési uralkodó bolygóról van szó, akkor a szülött szorongós alkat lesz, esetenként pánikbeteg, ha túlzásba viszi a szorongást.
Vagyis a Nappal való együttállás MINDIG diszharmonikus, nehéz állásnak minősül! Az alábbiakban az együttálláson túli fényszögeket veszem végig.
Az egyéb fényszögei:
Nap-Hold harmonikus fényszögek (szextil/trigon): a tudatos én és a tudatalatti jól működik együtt a szülöttben. Apa-anya harmonikus kapcsolatban. Diszharmonikus fényszögek (kvadrát/oppozició) a tudatos és tudatalatti konfliktusban van egymással, a szülött más dolgokat tart fontosnak tudatosan mint ösztönösen. Apa-anya esetleges nehéz kapcsolata.
Nap- Merkúr harmonikusan: a józan ész megfelelően működik a szülöttnél. Diszharmonikusan: amit gondol és amit megfogalmaz belőle esetleg nincs köszönőviszonyban sem egymással. Mindenesetre e két bolygó fényszögei önmagukban nem olyan jelentősek.
Nap-Vénusz harmonikusan: tudatosan formált ízlés, harmonikusan működő érzelmek. Diszharmonikusan az érzelmei, ízlése ellentmondhat a józan észnek. Mindenesetre e két bolygó fényszögei önmagukban nem olyan jelentősek.
Nap-Mars harmonikusan: erőteljes energiák, akarat, vágy tudatos működtetése. Ettől függetlenül, a Mars kvadrát/oppoziciónál általában le tudja sújtani, tönkre tudja tenni a Napot, és a Nap által képviselt dolgokat (kivéve ha a Nap a Kosban, Skorpióban avagy a Bakban áll, ilyenkor maximum némi versengési hajlam figyelhető meg). Egyébként elveszi az erejét a Napnak a Marsnak.
Nap- Jupiter harmonikusan szerencse, jókedély, nagyvonalúság. Diszharmonikusan: törvények, szabályok be nem tartása, nagyképűség, pökhendiség, nem túl szerencsés fordulatok.

Nap-Szaturnusz harmonikusan: öntudatosság, fegyelem, jó értelemben vett keménység. Diszharmonikusan kvadrát/oppoziciónál általában le tudja sújtani, tönkre tudja tenni a Napot, és a Nap által képviselt dolgokat (kivéve ha a Nap a Bakban, Vízöntőben, Mérlegben áll). Tehát elveszi az erejét a Napnak.
Nap- Uránusz a transzcendens bolygóknál szinte mindegy, hogy harmonikusan vagy diszharmonikusan áll, legfeljebb előbbi esetben könnyebben mennek végbe a dolgok, esetleg jobb kimenetellel. Az Uránuszt a Nap nem sújtja le az együttállásban, szóval csak az Uránusz tud hatni a Napra, azaz az Uránusz mindig önfejűséget, makacsságot, hirtelenséget és kapkodást hoz. Illetve váratlan eseményeket a Napnak.
Nap-Neptunusz: illúziók, reménykedés, aztán csalódás a része a Napnak. Nehezebben tudja megítélni a dolgokat józan ésszel, nehezen lát át a fátylakon, mindig egy kicsit tévelygős lesz az illető.
Nap-Plútó: rögeszmésség, erőszakosság, zsarolás lehet a jellemző. Végletes gondolatok, mindent fekete-fehéren ítél meg. Nincs átmenet nála.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése