2017. január 12., csütörtök

Alan Rickman horoszkópja

Most január 9-én volt Piton professzor születésnapja a Harry Potter világában. És bár az őt megszemélyesítő színész Alan Rickman februári születésű, mégis sokan a világon ekkor emlékeztek meg róla, mivel tavaly ő is az elhunyt hírességek között szerepelt.Alan Sidney Patrick Rickman (London1946február 21. – London2016január 14.Golden Globe- és BAFTA-díjas angol színész. Első híresebb szerepe a Drágán add az életed gonosz szereplőjének a megformálása volt. Ő volt Perselus Piton megformálója a Harry Potter filmekben, valamint a nottinghami bíró a Robin Hood – A tolvajok fejedelmecímű filmben.

Sajnos, Mr.Rickman pontos születési óráját nem tudjuk, így csak a bolygói általános hatásairól tudunk értekezni. Nézzük meg, így mit hozhatunk ki belőle!
Az mindenképpen látszik, hogy a Víz elem elsöprő dominanciával rendelkezik a képletében. Az elemi dominancia és hiány a jellemet rajzolja ki, a házakbeli elhelyezkedés pedig a sorsát (ez utóbbiról értelemszerűen most nincs adatunk).

Milyen a Víz elem? Hideg és a nedves. A Víz elemű jegyek a Rák, a Skorpió és a Halak. A flegmatikus temperamentum tartozik a Víz jegyekhez. Ami azt jelenti, hogy itt az érzelmek dominálnak. Érzelmi alapon szemlélnek mindent, nem objektívek, szubjektívek ugyanúgy, mint a Tűz jegyek is egyébként. Az érzelmi biztonság nagyon fontos nekik. Tele vannak ugyan érzésekkel, de ezt nem lehet róluk leolvasni, túl mélyen élik át, nem is fejezik ki sokszor azokat.


A lényeg az, hogy akinek a Víz jegyekben van a legtöbb bolygója, az kifejezetten érzelmes alkat. A Víz jegyek flegmatikusak, érzelmesek, de az érzelmek nem mindig látszanak rajtuk, inkább belül élik meg a dolgokat a párkapcsolatban is.

Föld eleme viszont abszolút nincs (hacsaknem az ismeretlen Asc.az). Ha nincs elég Föld elem, vagy teljesen hiányzik, akkor a két lábbal a földön állás akadályokba ütközik. Például nehéz az ügyintézés, a számlák kezelése, mindenféle praktikus dolognak az elintézése. 

Dinamikailag pedig a változó, vagy labilis jegyek dominánsak a képletében. Ezek az Ikrek, a Szűz, a Nyilas és a Halak. A változó vagy labilis jegyek túlsúlya azt jelenti, hogy az illető elég vacillálós, nem nagyon tud dönteni, bizonytalan, sokszor mérlegeli a dolgokat. Azt is jelenti, hogy hol így, hol úgy áll a dolgokhoz. Elkezdődik, aztán egy kis szünet, aztán folytatódik, aztán megint belekap, egy ilyen érdekes dinamika jellemző rá. 

Negatív vagy pozitív jegyek túlsúlya. Felosztották a jegyeket nőies és férfias jegyekre. Nőies jegyek a Víz és a Föld jegyek. Ezek a kiváró típusúak, akik megvárják a dolgok alakulását. inkább hat rájuk a világ és ők csak reagálnak, nem ők kezdeményeznek.  Ezt is érdemes megnézni esetleg egy képletben, mert például magyarázatot adhat arra, hogy egy férfi miért nőies, ha túl sok nőies jegyben van bolygója. Ezenkívül pedig erős determináltságot is jelent a sors tekintetében.
Most nézzük a bolygókat erősség szerint:


Vénusz a Halakban (egzaltált):
Mindig romantikus, rendszerint érzékeny és megértô, többnyire népszerû. Sokszor mûvészi hajlamú. Kreatív pályát választ. Néha kihasználják jó természetét, mivel ritkán utasítja vissza a segítségkérést..Nagyvonalú és tudja élvezni az élet örömeit, ám az anyagiak területén nem túl ügyes, ezért szüksége van egy erôs partnerre.

Mars a Rákban (éjszakai születénél triplicitás, aztán esés, nappali születésnél eleve esésben) 
Rossz hangulatát többnyire dühödt házimunkával ellensúlyozza. Ha környezete problémával terhes, emiatt állandó aggodalom tölti el; mégsem szívesen hoz fel semmit sem nyíltan; ez néha egészségi ártalmakat okoz. Meggondolatlan megjegyzései sokszor bajba sodorják, a haragot egy életen át tartja de mindig ragszkodni fog a saját álláspontjához.

Nap a Halakban (peregrin)
A Nap a Halakban: A Halak álmodozó ember, akit vonzzanak a misztikus, transzcendens tapasztalatok. Mivel az anyagi világ értékei nem jelentenek neki sokat, nagy áldozatokra, önzetlen segítségnyújtásra képes. Empatikus és fokozottan érzékeny. Nagyon vágyik az egységélményre. Gyakran menekül a fizikai valóságtól, fel szeretne oldódni. Ebben segítségére lehetnek akár az alkohol vagy a drogok is. Finom érzésu, szolgálatkész, intuitív. Nagyon befolyásolható és naiv tud lenni. Jellemzo rá, hogy sajnálatra méltó áldozattá, mártírrá teszi magát. Hangulatember, menekül a konfliktusok elol. Zavaros és elofordul, hogy nem egyenes.

Jupiter a Mérlegben (peregrin)
Barátságos, vendégszeretô ember.Fontos számára a pénzszerzés. Bár némely dologban kitûnô képességei vannak, mégis sokszor lusta ahhoz, hogy valóra váltsa ezeket. Pedig fontos lenne, hogy szunnyadó képességeit és fizikai erejét kihasználja. A sok evés-ivás májbajokat okozhat.


Hold a Skorpióban (esésben)
Az érzelmi energiaforrások hatalmasak, fõleg,ha kihívás éri az egyént. Az érzelmei ugyanis rugóra járnak - enyhe provokálásra is túlzott hevességgel válaszolhat. Túlfûtött érzelmek, jelentõs fizikai erõ, eltökéltség, ösztönös célratörés egyaránt jellemzi. Ezzel másokat is elõbbrejutásra ösztönöz, de sokszor nyersességben, erõszakosságban jelentkezik. Féltékeny; és bár utálja féltékenységének megnyilvánulásait, mégsem tud rajta változtatni. Mind kedélyvilágában, mind magatartásában mindent a végletekig tud fokozni, amivel önmagának is sokat árthat. Ha felismeri, hogy ártani akarnak neki, elszántan képes harcolni. Ha kedvel valakit, minden mozdulatát, lépését számon szeretné tartani. Viszont csendes kárörömmel szemléli, ha mások is hibáznak. (Ellensúlyozó erõ: Szaturnusz )  Lelkivilág:  Független, nyugtalan, szenvedélyes, mozgékony. Megérzi a háttérben leselkedõ veszélyeket. Kedélye könnyebben ingerelhetõ. A szépre és a hazugságokra érzékenyen reagál.Kapcsolatok: A külvilággal kapcsolatos érzelmi érintkezése nagyon intenzív. Tud kimondottan nyers is lenni, de ravaszul, megtévesztõen is tud viselkedni. Szívesen turkál olyan dolgokban, amelyekkel mások nem foglalkoznak, mert nem illik. Viszálykodás esetén, hol inkább “rátesz még egy lapáttal”, hol pedig inkább kivonja magát és közvetíteni igyekszik. Az a kapcsolata lesz tartós és jó, amelyben nem kerülgeti, nem söpri félre a problémákat és eltéréseket, hanem kimondja és tisztázza õket.
Letisztult, mély hangulatok, érzelmek. Nem ingatagok, nem óvatosak, nem is tisztázást keresõk. Határozottan kerüli a langyos, közepes, egyensúlyozgató beállítottságot. Teljes, elmélyült rokonszenv vagy ellenszenv, jéghideg közöny. Esetleges káros szenvedélyekrõl nehezen szokik le! Érzelmi traumákon nehezen teszi túl magát, de ha ez mégis sikerül nekik, akkor újjászületnek. Hirtelen merül álomba, hajlamos mélyen, sokáig aludni. Ha ok van kitartásra, akkor abban is kitartó.
Anyával érzelmi kapcsolat: (bármilyen elõjellel) mély és tartós kihatás az életre. (Korai érzelmi sérülések nyomait évekig õrzi tudattalanul akár.)


Merkúr a Halakban (exil)
Kimeríthetetlen fantáziával rendelkezik, szórakoztató egyéniség: gyakran kiváló elbeszélô. Szereti a társadalmi életet, szívélyes házigazda, látszólag csekély erôfeszítéssel ínyenc fogásokat tálal föl. Az apró sértéseket is mélyen a szívére veszi, de végül is megbocsátó. Veleszületett képessége a gondolatok világos megfogalmazására írói tehetségben nyilvánulhat meg.

Szaturnusz a Rákban (exil)
Az érzelmi biztonság vágya nagyon erôs, az egyén általában igyekszik nyugodt családi életet teremteni . Az apa lehet túlságosan szigorú. A szülött céltudatos és kitartó, de nem mindig. Érzelmileg esetleg nem elég szabadon fejezi ki önmagát, a belsô tekintély hangja könnyen porba döntheti önbizalmát.
n nyilvánulhat meg.


Transzcendens bolygók:

Uránusz az Ikrekben: Szokatlanul találékony elme, nem fél az új eszméktôl. A modern technológia nagy hatással van rá.Ha nem képezheti magát szabadon, az feszültséget okoz nála. A sajtó, az önképzés fontos számára. Nagyon szeret utazni.

Neptunusz a Mérlegben: Kedvesség, együttérzés.A lustaság, önbizalomhiány felerôsôdhet. Bízik a békés megegyezésben. A különbözôségek együttélését szolgálja nyitott hozzáállásával. A szépség, a kényelem fontos helyet foglal el életében.

Plútó az Oroszlánban: Hevesség, hatalomi igények, nagyságre és tekintélyre törekvés. Intenzív energiák. Színészi képességek. Üzleti érzék
Sújtottságok:

Kombuszta Vénusz (a Merkúr már nem). 
Egy bolygó akkor combusta (ejtsd: kombuszta), ha +/-8,5 fokon belül áll a Naphoz képest, mégpedig ugyanazon jegyen belül.
Azt, hogy egy bolygó kombuszta, úgy is mondhatjuk, hogy a Nap "elégeti" a planétát. Vagyis csökken az ereje.
A kombusztaság egy rendkívül kellemetlen, károsodott állapot a planéta számára.


Merkúr a Nap sugaraiban áll
Olyan állapot is van, hogy a bolygó "a Nap sugaraiban" áll, azaz +/-17 fokon belül a Naptól, de távolabb, mint 8,5 fok - ez már egy jóval kedvezőbb állapot a bolygó számára, mint a kombusztaság, ám a planéta ereje még mindig nem akkora, mint amekkora a Nap sugaraiban állás nélkül lenne.

Mars.-Szaturnusz együttállás
A két kártevő bolygó alapból a Mars és a Szaturnusz.
Ha ezek a bolygók együttállnak vagy kvadrátban, ill. oppozicióban állnak egy adott bolygóval (akár egymással is) akkor azt lesújtják. elveszik az erejét. Azt hogy mennyire, attól függ, a másik bolygó áll-e a Mars vagy a Szaturnusz valamilyen méltóságában?

Retrográd Mars, Szaturnusz, Jupiter
Retrográd állapotban a bolygó kevésbé tudja erejét konstruktiv, ill. hasznos cselekvésre forditani. Passzivvá válik, a körülmények áldozata lesz. Az ilyen bolygó megitélése általában negativ. Az általa jelzett dolgok szakaszosan vagy késve teljesülnek, megszakadhatnak, vagy megismétlődhetnek többször is, vissza-visszatérő dolgokat is jelez.
A retrográd bolygó hatása is erősebb a direkt bolygóénál, de inkább kedvezőtlen módon. Általában lelassítja a dolgokat. Hatása annyiban kedvezőtlen, hogy a nehéz fényszögeket, negatív erőket (pl. exil helyzet) felerősíti, a kedvező hatásokat pedig lassítja. Tehát pl. egy retrográd bolygó segítő fényszögei lehetséges, hogy nem fiatal korban fejtik ki kedvező hatásukat, inkább az élet második felében.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése