2017. szeptember 12., kedd

86 éve született Latinovits Zoltán (1931.09.09.)


Szűz Napja és Nyilas Ascendense volt. Bár hosszasan lehetne csemegézgetni a horoszkópján, most csak pár érdekesebb vonást emelek ki.

A születési uralkodó Jupitere a 8.házban van, együttállásban a Holddal. Itt a Jupiternek van egy arculata. De a 8. sötét házban állás előrevetíti a veszteségeket és a halállal való kapcsolatot. Ne felejtsük el, a sötét ház nemcsak azt jelenti, hogy valakik elfelejtették felkapcsolni a villanyt hanem azt is, hogy a belekerülő bolygók, főleg ha személyeket jelölnek, akkor azok szorongósak lesznek, sokuknál konkrétan halálfélelem jelentkezik. És mint tudható, Latinovits is küzdött depresszióval.

"Nekem nagyon kell a biztatás-nagyon kell a jóakarat és a szeretet, a megbecsülés. Az mindig segített. Ezeket a mélypontokat most már ki akarom küszöbölni az életembõl. Keresni akarom a szépet, a jót az igazat. Le kell írnom, mert hiába mondogatom, csak nem lépek túl önmagamon. Még nem érzem biztosan magam az életben, nem tudom pontosan a helyemet és értékemet a színháznál… "


Az Ascendense is Tűz jegyű, a szül.uralkodója is a tűzjegyű Oroszlánban áll. Talán innen eredeztethető a hatalmas izzás, ami volt benne. Kiáradó, mégis merev, strukturált. Őt nem az érzelmei vezérelték a színészi pályára. Inkább az aktivitás és a hódítás vágya, amely a Tűz elem sajátja.
Ennek ellenére nem a Tűz elem a legerősebb a képletében, hanem a Föld elem, végül is nemcsoda, hogy elöször építészdiplomát szerzett. Hiszen nemcsak a 3.házának ura az uralmi Szaturnusz, de a 9.házában is ott áll az alapvetően jól áll, domicil Merkúr. Nem véletlen, hogy vörös diplomával végzett a Műszakin 1956-ban.
"Latinovits újító volt, szakítva a hagyományos színjátszás pátoszával és manírjaival, az őszinteség, az intellektuális szerepértelmezés, az indulatok aprólékos ábrázolása volt az erőssége. No meg különleges iróniája, ami fantasztikus komikussá tette, azzal együtt, hogy pályafutása során főként drámai hősöket játszott."
Mivel az a két bolygó jelöli az értelmi képességeit, figyeljünk fel rá, hogy mindkettő Föld-jellegű bolygó, hideg és száraz, azaz strukturált és befelé forduló.
"Jó lenne az alapfogalmakat tisztázni, valamilyen koordináta-rendszert rajzolni, mely meghatározza a pozitív és a negatív értékeket
Elismerem, hogy a tetszés egzaktan és matematikusan nehezen kifejezhetõ. Az elõadás, a színházi munka eredménye nehezebben értékelhetõ. Látszólag a felelõsség minimálisra csökken.
Mégis azok számára, akik az elõadásokat létrehozzák. tisztázott fogalmakkal, matematikus pontossággal kell meghatározni, hogy mi a "rossz", hogy képessé váljanak a "jó" ezer válfajának megteremtésére.
De nincs értéknorma. Nincs koordináta-rendszer. "
Talán a 3.házas domicil Szaturnusza adja hangjának "összetéveszthetetlen, fülsimogató baritonját, amin oly ihletetten tudott verset szavalni. " Szavalatainak hangulata, csengő-bongó rímei előre kimunkált hangsúlyozással és artikulációval párosultak. (Nekem Kassák Lajos: A ló meghal a madarak kirepülnek" c. versmondása a kedvencem.)Ám ahogy a Szaturnusz, úgy a Merkúr is retrográd, és még együtt is áll a Neptunusszal. Nem véletlenül híresült el a "ködszurkáló" kifejezésről, amely az önéletrajzi könyvének is a címe (tizenévesen olvastam, nagyon szerettem!).
"Köd telepedett a színházra. Ellepte a színpadot, gomolyog a nézõtéren. Jó lenne - ködszurkálóként - fényt hasítani, de legalább agresszív kérdõjeleket vésni ebbe a szélcsendes káoszba."
A Neptunusz a Köd, a Merkúr pedig a az értelem, mely át akar látni a ködön...sajnos tudjuk, hogy egy ilyen állásnál, ki kerekedik felül...
Az a Merkúr a hivatásházát és az elismertséget is jelöli nála, nem véletlen, hogy Színészkirálynak hívták (domicil, egzaltált X.házúr!), de az sem, hogy kevesen értették igazán a misszióját (a Neptun ezt is elhomályosította). Ráadásul a képletkontúrjában látszik, hogy a D-i félteke emelkedik ki telitettségben: azaz látszódni akar, megjelenni a világban és észre is veszik, sikeresebb lehet.
"Latinovitsnak látszólag sosem kellett megküzdenie a sikerért, pályája első pillanatától kezdve forgatott, húsz év alatt csaknem kétszáz filmben szerepelt. Dolgozott Jancsó Miklóssal, Ranódy Lászlóval, Huszárik Zoltánnal, Fábri Zoltánnal. Olyan legendás filmek forrtak össze a nevével, mint az Ötödik pecsét, a Szindbád, a Pacsirta vagy a Szegénylegények. A kritikusok istenítették, a kollégák felnéztek rá, de igazán népszerű mint ember, sosem volt körükben."
A népszerűség hiányát mutatja a 6.h. ura mint kollégák, exilbe teszi Latinovits szül.uralkodóját. Nem szeretik, nem tudnak vele mit kezdeni,
Ez sajnos még a VII.h.uralkodójával is így van, bár tudjuk, hogy Ruttkai Évával "ikerlelkek" voltak vagy nem olyan szépen mondva "se veled, se nélküled" kapcsolatban álltak, de láthatjuk, ahogy a VII.h.urát elhomályosítja az Neptunusz, vagyis jó adag illúzió és csalódás rejtőzhetett abban a kapcsolatban is, meg úgy általában a párkapcsolataiban. Plusz még épp kombuszta is a VII.h.ura, szóval itt látszik a kölcsönös szerelmi elvakultság - ami sajnos nem a realitások talaján virágzott egyáltalán.Viszont a képletkontúrban a NY-i térfél az erősebb, indulatai, megmutatkozási vágya tényleg sosem magáról szólt, hanem másokról, a közönségről, a csapatmunkáról.
"De keresem és néha látom azokat a lehetõségeket, amelyekben én mint színész-ember jó szolgálatokat tehetnék. Mániákusan hiszek abban, hogy az értékek egészséges összefogása, az elõrevivõ közös akarat, vagy ahogy sportnyelven mondják, a jó csapatmunka, amely a tudáson és a szereteten alapszik, az elsõ és utolsó lehetõségünk a gyógyuláshoz, a fejlõdéshez."
" SZÍNHÁZ azért örök, mert titka az együtt lélegzésben van. Az elõadással együtt lélegzik,
együtt lüktet a közönség. Az emberteremtésben részt vesz az elõadás összes szereplõje és a közönség is. Ez a gépmûvészettõl idegen csoda. Ez a varázslat. Ez a titok. Ez a színház: a
szintézis."
Ráadásul a Merkúr is retrográd, azaz szakaszossá teszi a pályáját, nem véletlen, hogy építészmérnökből színész lett, majd azon belül is állandóan váltogatta a színházakat.
Ezt a változó jegyek többlete is mutatja: egyszerűbb volt váltania és változnia mint kitartania egyvalami mellett (gondoljunk bele, már eleve a Napjegye és Ascendense is Változó jegyben volt!) Plusz a hivatásbeli megpróbáltatásait jelzi a Leszálló Holdcsomópont a X.házban, mint negatív hatás a sikerek mellett.
"Ám a Színészkirály zsenijének nagy ára volt: depresszió, düh, összeférhetetlenség" - bár nincs itt kirajzolva, de kiszámolható, az Uránusz trigonban áll a szül.uralkodójával és a Holddal, kvadrálja a 3.h.urát, Általában az Uránusz hatása a felpörgetettség, a másoktól eltérő gondolkodás, de a türelmetlenség, kapkodás is, amikor nincs türelme a "perc-emberkékhez"(ez is az ő kifejezése volt).Plusz a a 8-12.háza összekapcsolódik egy Mars-Plútó kvadráttal, és állítólag ez jelzés lehet az öngyilkossági hajlamokra. Itt jegyezném meg, hogy mint oly sok színésznek, Latinovitsnak is romlásban levő Marsa van a Mérlegben, szóval a férfiasság igazi kiélése inkább csak a színpadon megy az ilyen embereknek - plusz a ki nem élhető marsi energiák hozhatnak felesleges agressziót. Ahogy nemrégiben egy csoportban elmezgettük: az ilyen állások kapcsolatban lehetnek mentális problémákkal is. Azért a depresszió, düh és összeférhetetlenség nem normális felnőttkori tünetek... és az öngyilkosság is ezt támasztja alá. Bár sokáig folyt a vita róla, baleset volt-e vagy öngyilkosság, a Kossuth Rádióban néhány éve a vonatot vezető masiniszta az öngyilkosságot erősítette meg: „Föltartott kezekkel, szemben velem lépett a mozdony elé, jóval féktávolságon belül...”.
Kalo Jenő értelmezése szerint pedig a 8.h-as születési uralkodó jelezheti azt, hogy saját maga okozza a halálát. Plusz ezt jelzi a 8.h-as bolygó trigonja az Ascendensre és még a Neptun kvadrát rá.

Illyés Gyula: Búcsú L. Z.-tól
Rendjén úgy lett volna, hogy amikor
szembe szöktél, düh-köpésként, a vonatnak:
az hátrál meg. A bűn! Az: a konok vak
világ fröccsen szét: a pokol!
S nem ami lett. Hogy a sakál dalol
s a pacsírták vonítnak.


S fölkél a nap vad ragyogással ismét


magyarázva (nekünk megalkuvóknak):


mért nem lett, nem is lehetett segítség.


S a tegnap az úr, nem a holnap!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése