2016. szeptember 11., vasárnap

Az állócsillagok

Nézzük az állócsillagok fajtáit. Az állócsillagok az ókortól egészen napjainkig megtalálhatóak az asztrológiai irodalomban. Szerepüket azonban az asztrológusoknak van olyan csoportja, amely figyelmen kívül hagyhatónak tartja, míg mások csak néhányat tartanak említésre méltónak. Állítólag, aki veszi a fáradtságot és a távoli csillagok szerepét is elemzi a születési képletben, az lehetséges, hogy magyarázatot kaphat olyan eseményekre, amelyeket az alapképlet szerint megmagyarázhatatlannak tart. Ilyen szempontból belesegíthetnek az értelmezésbe adott esetben.

Az állócsillagok olyan égitestek, amelyek önállóan energiát termelnek és sugároznak szét. Bár mozognak a térben, tőlünk olyan messze vannak, hogy elmozdulásuk alig mutatható ki. Nem változik egymáshoz képest elfoglalt helyük az égen, innen származik az állócsillag elnevezés. Évente alig pár ívmásodpercet mozognak, 72 év alatt tesznek meg 1°-ot. Ebből már láthatjuk, hogy milyen szerepe lehet a horoszkópban. Tulajdonképpen csak akkor számít, ha egy kiemelt ponttal vagy bolygóval együtt állnak egy fokon belül. miután 1° az már 72 évet jelent, majdnem egy emberöltőt (évente kb. 0°0'51'' mozognak).
Az állócsillagok természetét a planétákéhoz hasonlítják s ezekkel is jelölik. van pld. Vénusz-jellegű vagy Szaturnusz-jellegű, de rendszerint több planéta hatásjellege keveredik bennük.
Az állócsillagoknak a planétákkal jelzett hatását úgy kell értelmezni, mintha pld. a Vénusz-Jupiter hatású állócsillagnak valamely planétával való együttállása a planéta jellemzőihez még a Vénusz és Jupiter jellemzőit is hozzáadná (de mindig az elsőként említett fejt ki alapvető hatást, a többi csak színesíti).

Ha egy planéta olyan csillaggal áll együtt, amely ugyanolyan természetű, mint az adott planéta, ez a planéta erősebben fejti ki a hatását. Ezzel ellentétben a hatása csökken vagy megszűnik, ha a csillag olyan planétával áll együtt, mely ellenkező jellemzőkkel bír.
A legtöbb esetben azonban a csillagok nem mondanak ellent a planéták által jelzett jellem-és sorsvonásoknak. Az ember csupán egy csillag hatására még nem válik hamisítóvá, csalóvá vagy gyilkossá. Hogy ez történjen, ahhoz más utalások is kellenek a horoszkópban. Az állócsillagok feladata inkább az, hogy kiemelje a planéták minőségeit.
Az állócsillagokat csak akkor vesszük figyelembe, ha valamelyik születési planétánkkal, vagy a fontos tengelyekkel (ASC, DESC, MC–IC) vagy házcsúcsokkal együttállásban vannak s az orbiszuk 1 fokon belüli. De a planéták fényszögeire már nem hatnak ki, csak magát a planétának a hatását módosíthatják a régiek szerint. Ezenkívül az is fontos, hogy sarok, követő vagy hanyatló házba esnek-e a hatásuk erősségének szempontjából, ugyanúgy, ahogy a planétáknál is.
A következőkben megnézzük sorban párat a legfontosabb állócsillagok közül, értelmezzük is őket, mindenki leellenőrizheti, van-e valamelyik állócsillaggal bolygó vagy házcsúcs együttállása. Persze mindenkor a születéskori állást kell nézni!


Akkor nézzük a kiemeltebb állócsillagokat, mivel elég sok anyag található róluk, itt csak egy kicsit belekukkantunk. Megadom a 2000. évi állásukat, hogy melyik jegyben és melyik fokon álltak. Miután, mint , 72 év alatt mozognak 1°-ot, ezért a 2000 óta eltelt 14-15 év alatt nem sokat mozogtak, pár percet, nem kell aggódni. Azon fokszám körül lesznek, amit én is mondok. a mostani születési képletekben, illetve visszaszámolni lehet a saját születési képletünkbe, de egyszerűbb megnézni egy számítógépes programmal. Most nem térnék ki rá, hogy akkor hány fokot és hova és hogyan számoljuk. Lényeg az, hogy 72 év =1°, ebből már matematikailag ki lehet számolni az életkorunkból a pontos fokszámot, percet.


Nézzük a főbb állócsillagokat, ilyen az Aldebaran, az egy híres állócsillag. Királyi csillagnak is tartják, mert a marsikus erőszakosságot és a jupiteri méltóságot, kegyelmet közvetíti, vagyis Mars és Jupiter típusú. Az Ikrek 9°47'-én állt 2000-ben. Felemelkedést, szerencsét, megbecsülést, hatalomra jutást jelenthet. Halhatatlanná, azaz híressé tehet, de rossz pozícióban ártalmas, veszélyes. Veszteséget, válságot, rendellenes érzéseket, perverzitást jelenthet.
Az Algol a Bika 26°10'-en állt 2000-ben. Erőteljes szaturnuszi, marsi, illetve modernebb értelemben uránuszi hatást közvetít. Arabul az Al Ghoul az gonosz szellemet jelent, úgyhogy ez egy igen veszedelmesnek tartott állócsillag. Súlyos, válságos állapotokat, vak indulatokat gerjeszt, végzetes események felé hajt. Erőszakos halállal, öngyilkossággal, gyilkossággal állhat összefüggésben. Primitív személyek esetén brutalitást, kegyetlenséget jelezhet. Magasabb szinten levőknél erőszakos halált, áldozattá válást.

Az Antares a következő csillagunk, a Nyilas 9°46'-en állt 2000-ben. Inkább veszedelmesnek tartják, mint segítő hatásúnak szintén. Fokozza a marsikus tulajdonságokat, a harcias indulatokat és az ezzel járó veszedelmeket. Jó pozícióban a szellemi képességeket fokozza sok mellékhatással. A küzdelem nyomán emelkedés várható, de nem zárható ki a bukás sem. Katonai pályán jól hasznosítható képességekre is utalhat, kedvező pozíció esetén határozottságot, bátorságot, jó stratégiai képességet jelenthet. Úgy tartják, hogy nehéz, küzdelmes, a legmagasabb elismerést is biztosító életet adhat, de az erőszakos életvég veszélyét is magában rejti.
Aztán jön a Regulus, amely egy nagyon híres csillag ez az Oroszlán 29°50'-en volt 2000-ben (most már a Szűz elején van). Ez nagyon nagy sikereket biztosít, ez az uralkodók csillaga, szintén olyan, mint az Aldebaran, királyi csillag. Nem is kicsit. Vezető, uralkodó pozícióban segíti a pártfogoltját, nagy hatalomvágyat ébreszthet, mindez veszély forrásává is válhat ugyan, mert kedvezőtlen pozíció esetén a rendkívüli emelkedést visszaesés, bukás követheti. Hódítók, uralkodók, népvezérek képleteiben fordul elő sokszor, még átlagemberek esetében is hozhat kiemelkedést, hírnevet. Céltudatosságot, nemes lelkűséget, jó értelemben vett uralkodói erényeket, bátor, nyílt magatartást alakíthat ki. Azért ez nem olyan rossz, jól ki lehet használni a Regulus hatását.

A többi állócsillag hatás majd a könyvemben!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése