2016. március 19., szombat

Részletek a könyvemből 3.

Az asztrológia alapjai

Az asztrológia tehát az a tudomány, amely átvitt értelemben a csillagos égboltnak, főleg a Naprendszer bolygóinak a Földi életre és az élőlényekre való hatásait vizsgálja, ezekből von le következtetéseket a jövőre nézve is. Az asztrológiának többféle ágazata van, pld. a meteorológiai asztrológia, kérdőasztrológia stb. továbbá a mundán asztrológia, amely bizonyos területeken, ill. államközösségekben élő népek sorsát kutatja. Azonban az asztrológiának legelterjedtebb ága és az asztrológusok tevékenységének igazi köre a natál, vagy születési asztrológia, mely az egyes emberek jellemére és életsorsára következtet, abból kiindulva, hogy a születés pillanatában és Földi helyére nézve milyen volt az égitestek konstellációja.

Ehhez természetesen pontosan tudni kell, hogy az illető lény mikor (év, hónap, nap, óra, perc) és hol (születési hely) lépett a Földi életbe, pontosabban, hogy mikor és hol történt első lélegzetvétele, amellyel a Földi körforgásba bekapcsolódott. Az első lélegzetvétel pillanata az adott létbe lépés kezdőpontja (origó) és az ebben a pillanatban a születés földrajzi helyén fennállott égi konstelláció képe/rajza a születési horoszkóp, vagy születési képlet. Ehhez hasonlóan lehet egy gondolat vagy vállalkozás origójának idejére is horoszkópot felállítani, amelyből arra a gondolatra vagy vállalkozásra messzemenő következtetéseket lehet levonni.A horoszkópot úgy kell felfogni, mint az egész csillagos ég képét, bár abból főleg a Naprendszer bolygói érdekelnek minket asztrológiai szempontból. A horoszkóp rajza a gyakorlati kívánalmaknak felel meg. A rajta látható kör, a Nap látszólagos Föld körüli pályája: az EKLIPTIKA.
A kör középpontja a Föld, és körülötte be vannak rajzolva a bolygók aszerint, hogy az Ekliptika melyik részén álltak adott pillanatban, végül legbelül a tér fel van osztva 12 erőmezőre, az ún. házakra.
Az Ekliptika felrajzolásával a Zodiákus kör 360 fokra oszlik, és minden 30-30 fokos részét zodiákus jelnek vagy jegynek nevezzük.
Az egyéb állócsillagok (a Naprendszeren kívüli csillagok) haladása rendkívül csekély (72 év alatt 1°), egyeseket ezek közül is feltüntetünk a horoszkópban.
A horoszkópnak négy fő alkotórésze van:
1. a zodiákus jelek
2. a bolygók
3. a házak,
4. a sugárzások (aspektusok), vagyis, hogy a bolygók sugarai a születés pillanatában milyen szögben érték a Földön az újszülött testét.
Mindezek lényegének megmagyarázásával foglalkozik az asztrológiai elemtan, és összekapcsolt jelentőségeikből levonható következtetésekkel az asztrológiai szintézis.
Ahhoz, hogy tanulmányozni lehessen a zodiákus kör részeinek jelentőségét, valamilyen rendszer szerint részeire kell bontani. Elméletileg bármilyen sok részre fel lehet osztani a kört, gyakorlatilag okkult vonatkozásokban és asztrológiai célokra egyaránt a kör 360 fokos beosztásának a 12 egyenlő részre, (30-30 fokos) zodiákus jelre való osztása látszott a legmegfelelőbbnek.
A zodiákus kör kezdőpontja a TAVASZPONT, vagyis a Földi Egyenlítő és az égi Ekliptika azon metszéspontja, ahol a Nap az északi félgömbön a tavasz kezdetekor áll (ált. márc.21.). A Tavaszpont minden évben 50 másodperccel hátrább tolódik, és így kb. 26 000 év alatt egy teljes kört ír le az Ekliptikán. Mivel az egész ekliptikai fok-és jelbeosztás a Tavaszpont után (KOS 0°) igazodik, nyilvánvaló, hogy a zodiákus jeleket nem szabad azonosnak tekinteni az ugyanilyen elnevezésű állócsillag képekkel!
Az alábbi rajzokon egy horoszkóp felépítését tanulmányozhatod. Először van az "üres kör" a jegyekkel, aztán behúzzuk a két tengelyvonalat, a horizontot (Ascendens–Descendens tengely = ahol felkel a Nap és ahol lenyugszik) és a zenit–nadír pontokat összekötő vonalat (MC–IC tengely = ahol delel a Nap és ahol éjfélkor van, amikor nem látjuk), ezzel kijelöljük a kör középpontját ("itt állsz te"). Ezek után behúzzuk a többi ház vonalát is. Majd berajzoljuk a bolygókat a megfelelő helyekre. Végül jönnek a fényszögek a bolygók közt.


Bármely más horoszkóp is technikailag ugyanígy néz ki, értelmezését tekintve más, de az egyszerűség kedvéért most maradjunk annyiban, hogy a születési képletet fogjuk elemezni. A továbbiakban azt nézzük meg, hogy hogyan is épül fel ez a képlet....
-----------
Megtalálsz a Facebookon is, ezt a könyvem pedig itt veheted meg. 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése