2016. március 30., szerda

Részletek a könyvemből 11.

A házak


A házak hullámzó erőmezők, melyeket számításokkal tudunk meghatározni. Nem természetből adódnak, mint a jegyek vagy a bolygók, és többféle házrendszert ismerünk. A radix, vagy születési képletekben leginkább a Placidus házrendszert használjuk, ezen kívül van a Regiomontanus, amit a kérdőasztrológiában használunk, a Koch-féle házrendszer, vagy az Egyenlő házak rendszere, szóval sokféle van.


A Placidus házrendszer jól használható azon a területen, ahol kialakult az asztrológia, így kb. az egyenlítőtől fölfelé és lefelé a 60. szélességi fokig. Utána viszont torzulni kezdenek a házak, erre vigyázni kell, hogy utána már nem igazán használható, összecsúsznak a házak.
A házakat egyébként elég bonyolultan lehet kiszámolni. Először megállapítjuk az Ascendens–Descendens tengelyt és az MC–IC tengelyt, ez minden házrendszer alapja és utána bizonyos logaritmusos és egyéb számításokkal lehet a házakat kiszámolni. Ez most nem tananyaga ennek a könyvnek, ezt helyettünk számítógépes programok vagy online oldalak simán megcsinálják. Most mi ezzel nem vacakolunk. Akit nagyon érdekel a számítási módja, az nyugodtan vegye elő Dubravszky László A tradicionális asztrológia tankönyve című könyvét, ott részletesen le vannak írva ezek a számítások és a háztáblázatok.Amit érdemes tudni a házakról: mint mondtuk, 4 kiemelt házcsúcs van. Ezek közül kettő az Ascendens és a Descendens. Ez a kettő pont jelöli ki a horizontot, az Ascendens a keleti pont, ahol felkel a Nap minden nap, ez az, ahol belépünk az életbe. Illetve a Descendens pedig az a hely, ahol lenyugszik a Nap. Erre nagyjából merőleges az MC–IC tengely. Az MC a Medium Coeli, az ég teteje, ahol delel a Nap, ez a zenit, pont délben a fejünk felett, illetve a lábunk alatt a másik féltekén, ahol éppen éjszaka mélye van, az pedig az Imum Coeli, az éj, az égnek a mélye, ez a nadír. Ez a 4 pont jelöli ki a koordináta rendszerét a horoszkópnak. Ezen belül osztjuk fel még 12 házra a horoszkópot.


A keleti látóhatár és az Ekliptika (a Nap napi pályája, amit megtesz felkeléstől lenyugvásig) metszéspontja a házrendszer mindenkori kezdőpontja, az ASCENDENS, az 1. ház sarka. Vele szemben tőle 180 fokra van a nyugati horizont és az Ekliptika metszéspontja, ez a DESCENDENS, a 7. ház sarka.
Az Ekliptika ívének a két metszéspont feletti része a nappali, a két metszéspont alatti része pedig az éjjeli oldalt jelenti.
Minden adott Földrajzi hely meridiánja, vagyis délköre szintén két pontban metszi az Ekliptikát: a látóhatár feletti metszéspont a MEDIUM COELI – vagy röviden MC –, ez a 10. ház csúcsa. A látóhatár alatti metszéspont az éjjeli oldalon az IMUM COELI, ez a 4. ház csúcsa. A horoszkóp négy sarkalatos pontjának meghatározása teljesen egyértelmű.
Az asztrológiai gyakorlat azonban a Földet körülvevő teret még további szakaszokra bontja, a sarkalatos pontok közötti negyedeket 3-3 szakaszra, azaz összesen 12 szakaszra, ezáltal 12 asztrológiai ház jön létre.
Az ún. közbeeső házak sarkainak kiszámítása az asztrológia története folyamán többféle matematikai módszerrel történt, s gyakran képezte vita tárgyát, hogy melyik számítási eljárás a helyes:
PORPHYRIUS-féle
CAMPANUS-féle
REGIOMONTANUS-féle
PLACIDUS-féle
PAGE–POLICH-féle rendszerek,
vagy a VEHLOW-féle “egyenlő házak rendszere”.
Megjegyzendő, hogy mivel az Ekliptika és az Egyenlítő 23°27’-re elhajlik egymástól, nyilvánvaló, hogy az egyenlítői házak az Ekliptikán mérve nem lesznek egyenlő nagyok, hanem egyesek nagyobbak, mások kisebbek lesznek 30 foknál és ezt az egyenlőtlenséget még fokozza a horizont szöge. Minél magasabb szélességi fok alatti helyen történik a születés, annál nagyobb lesz az eltolódása a házaknak az Ekliptikán mért kiterjedést illetően.

Inkább a házak értelmezéséről beszélnénk, nem a kiszámításáról, mint mondtam. Ami nagyon fontos, először elmondanám, hogy a házak  mit jelentenek.....

További részletek és

megrendelés: http://publioboox.com/hu_HU/csillagok-utjan